Побудова симетричних систем шифрування і дослідження особливостей сучасних шифрів (Лабораторна робота № 2), страница 3

4  . Перетягнути стовпці таблиці у такому порядку, щоб цифри у верхньому рядку таблиці розташовувалися у вірному порядку (наприклад, „1234”). Програма при цьому проведе автоматичну перестановку літер і запише отриманий відкритий текст у поле „Відкритий текст”.

Додаткові опції:

-можливість зберігати у текстовий файл таблиці шифрування-розшифрування.

Подвійна перестановка по ключу

Для виконання шифрування необхідно виконати наступні дії:

1  . Зняти прапорець „Розшифрувати”.

2  . Ввести відкритий текст у поле „Відкритий текст”. При цьому програма автоматично заповнить таблицю.

3  . Перетягнути стовпці і рядки таблиці у такому порядку, щоб ключі шифрування, які відображаються у полях „Ключ 1” та „Ключ 2”, дорівнювали необхідним ключам шифрування. Програма при цьому проведе автоматичну перестановку літер і запише отриманий шифртекст у поле „Шифртекст”.

Для виконання розшифрування необхідно виконати наступні дії:

1  . Встановити прапорець „Розшифрувати”.

2  . Ввести шифртекст у поле „Шифртекст”. При цьому програма автоматично заповнить таблицю.

3  . Ввести ключі розшифрування у поля „Ключ 1” та „Ключ 2”. Програма при цьому автоматично заповнить верхній рядок та лівий стовпчик таблиці.

4  . Перетягнути стовпці та рядки таблиці у такому порядку, щоб цифри у верхньому рядку та у лівому стовпці таблиці розташовувалися у вірному порядку (наприклад, „1234”). Програма при цьому проведе автоматичну перестановку літер і запише отриманий відкритий текст у поле „Відкритий текст”.

Додаткові опції:

-можливість зберігати у текстовий файл таблиці шифрування-розшифрування.

4.2. Шифр Виженера

Програма Viginer виконує шифрування за допомогою шифру  Віжінера.

Вікно програми складається з наступних частин:

- рядок головного меню;

- поле для введення відкритого тексту при шифруванні або шифртексту при розшифруванні;

- поле, у якому відображується результат шифрування-розшифрування.

Для виконання шифрування необхідно виконати наступні дії:

1.  Ввести відкритий текст у поле „Исходный текст”.

2.  Ввести алфавітний ключ шифрування-розшифрування.

3.  Обрати алфавіт шифрування.

4.  У меню „Правка” обрати пункт „Зашифровать”. При цьому результат шифрування відобразиться у нижньому текстовому полі.

Для виконання розшифрування необхідно виконати наступні дії:

1.  Ввести шифртекст у поле „Исходный текст”.

2.  Ввести алфавітний ключ шифрування-розшифрування.

3.  Обрати алфавіт, який використовувався при шифруванні.

4.  У меню „Правка” обрати пункт „Расшифровать”. При цьому результат розшифрування відобразиться у нижньому текстовому полі.

Для редагування списку алфавітів виконати такі дії:

- відредагувати рядок алфавіту;

- натиснути „+”, щоб добавити цей алфавіт у список;

- якщо необхідно, видалити деякі алфавіти кнопкою „–”;

Додаткові опції (меню „Правка”):

- можливість завантаження початкового тексту з файлу та збереження кінцевого тексту у файл;

- можливість автоматичного перенесення тексту з поля кінцевого тексту у поле початкового тексту;

- можливість автоматичної фільтрації початкового тексту;

- можливість автоматичного переведення початкового тексту у верхній або нижній регістри;

4.3. Стандарт шифрування даних (DES)

Програма DES виконує шифрування за допомогою шифру DES (Data Encryption Standard).

Вікно програми складається з наступних частин:

- поле для введення ключа шифрування;

- поле для введення відкритого тексту при шифруванні

- поле, у якому відображується результат шифрування;

- поле, у якому відображується процес шифрування;

Для виконання шифрування необхідно виконати наступні дії:

1.  Ввести ключ шифрування у поле „Ключ”, або генерувати його випадково („Выработать случайный ключ”).

2.  Ввести відкритий текст у поле „Открытый текст” , або генерувати його випадково („Выработать случайный текст”).