Побудова симетричних систем шифрування і дослідження особливостей сучасних шифрів (Лабораторна робота № 2), страница 4

3.  Натиснути кнопку „Шифровать”. При цьому результат шифрування відобразиться у текстовому полі „Шифртекст”, а процес шифрування – у нижньому текстовому полі;

4.  Дослідити зміни повідомлення у кожному раунді шифрування в залежності від виду ключа та відкритого тексту.

 4.4. Алгоритм шифрування ГОСТ 28147-89

Програма GOST виконує шифрування за допомогою алгоритму, що є частиною стандарту криптоперетворення ГОСТ 28147-89.

Вікно програми складається з наступних частин:

- 8 полів для введення ключа шифрування (загальна довжина – 256 біт);

- поле для введення відкритого тексту при шифруванні

- поле, у якому відображується результат шифрування;

- поле, у якому відображується процес шифрування;

Для виконання шифрування необхідно виконати наступні дії:

1.  Ввести ключ шифрування у поле „Ключ”, або генерувати його випадково („Случайный ключ”).

2.  Ввести відкритий текст у поле „Открытый текст”, або генерувати його випадково („Случайное сообщение”).

3.  Натиснути кнопку „Шифровать”. При цьому результат шифрування відобразиться у текстовому полі „Шифртекст”, а процес шифрування – у нижньому текстовому полі.

4.  Дослідити зміни повідомлення у кожному раунді шифрування в залежності від виду ключа та відкритого тексту.

Програма AGOSTA забезпечує шифрування та дешифрування за алгоритмом  ГОСТ 28147-89 у різних режимах роботи.

1. Сформуйте будь-який текстовий файл.

2. Виконайте зашифрування цього файлу за допомогою команди:

AGOSTA -e <режим> <вхiдний файл> <вихiдний файл> <ознака видалення>

Параметр <режим> задає режим алгоритму шифрування i може приймати чисельні значення від 1 до 4.

Параметр <ознака видалення> може приймати значення:

0 - не видаляти початковий файл;

1 - видаляти початковий файл.

Після запуску програми  необхідно ввести будь-який пароль. Цей пароль буде використовуватись для генерації сеансового ключа.

Приклад:

AGOSTA -e -1 x.txt x.sec 0

3. Виконайте розшифрування файлу за допомогою команди:

AGOSTA -d <режим> <вхiдний файл> <вихiдний файл> <ознака видалення>

Пiсля запуску програми необхiдно ввести той самий пароль, що i для зашифрування.

Приклад:

AGOSTA -d -1 x.sec x1.txt 0

4. Виконайте зашифрування i розшифрування, використовуючи усi 4 режими алгоритму ГОСТ.

5. Повторить п.4, але при цьому внесiть змiни у зашифрований файл (починаючи з 32-го символу). Визначте, як при цьому змiниться розшифрований файл. Пояснiсть, чoму произошли саме такi змiни.

4.5 Оформити звіт, в який включити всі одержані результати і висновки.

5. Зміст звіту.

Звіт повинен містити:

– мету досліджень і програму роботи;

– короткий опис використовуваного блокового симетричного шифру;

– процедури, що реалізовують зашифрування-розшифрування.

– висновки щодо доцільності використовування вивчених режимів в різних ситуаціях.

6. Контрольні питання.

1. Дайте загальну характеристику алгоритму шифрування ГОСТ 28147-89.

2. Дайте характеристику режимів алгоритму ГОСТ 28147-89.

3. Як забезпечується автентичність при використанні алгоритму ГОСТ 28147-89?

4. Поясність роботу алгоритму ГОСТ в режимі простої заміни.

5. Поясність роботу алгоритму ГОСТ в режимі поточного шифрування.

6. Поясність роботу алгоритму ГОСТ в режимі поточного шифрування зі зворотнім зв’язком.

7. Поясність роботу алгоритму ГОСТ в режимі  виробки імітовставки.

8. Обчислити безпечний час та відстань єдності для алгоритмів ГОСТ та DES.

9. Проведіть порівняльний аналіз алгоритмів ГОСТ та DES.

10. Дайте характеристику ключових систем  алгоритмів ГОСТ та DES.

11. Порівняйте поточні та блочні криптосистеми. Назвіть їх основні достоїнства та недоліки.

12. Сформулюйте пропозиції по застосуванню алгоритму шифрування ГОСТ 28147-89 для цифрового підпису.