Психолого-педагогічне проектування діяльності дітей на тему: «Ти і я маємо ім’я», страница 3

РЕФЛЕКСИВНО—ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП.

Проектне заняття ( мовленеве спілкування)

Тема: Бесіда. Подорож у зворотному часі.

Програмовий зміст. Виховувати у  дітей уміння регулювати свою поведінку в колективі,  стримувати імпульсивні бажання, коли вони суперечать іншим. Показати як можна радіти найменшим успіхам інших дітей. Розвивати вміння оцінювати самих себе і свою діяльність.

Матеріал:  Роботи дітей з малювання, художньої праці, «дерево цілей, нагороди для активних дітей та батьків.

ЗМІСТ:

Орієнтовні запитання до дітей:

--З чого все починалося?

--Чому обрали назву « Ти і я – маємо ім’я

--Що було заплановано?

--Чого досягли, а чого ні?

--Як придумали «дерево цілей»?

--Які ставили завдання?

--Що вам найбільше сподобалося?

--Що нового ви дізналися, навчилися?

--Хто в усьому вам допомагав? Як ми можемо їм за це віддячити?

Допоміжна література.

ВІРШІ.

Як маленьке немовля

У світ двері відчиня –

То дарують йому слово

Слово це – його ім’я,

Підростає немовлятко

Чи дівчатко, чи хлоп’я—

Разом з ним іде це слово,

Слово це його ім’я всього життя.

Кожен дружить із цим словом

Протягом  всього життя.

Здогадались, що за слово?

Слово це – наше ім’я.

І дівчатко, і хлоп’ятко

Мають право на ім’я

Ти – Надійка, Я--- Василь

А оцей малюк – Максим.

Мають Дмитрик і Оленка

Ще й по батькові ім’я

І дівчатко і хлопчина

І великі і маленькі

Мають власну Батьківщину

Найріднішу на землі.

Загадки.

Всі хочуть як народиться дитина

Щоб я було красиве та дзвінке

Бо носить все життя мене людина

Тож відгадайте, що то я таке.  (ім’я)

Лічилки.

Раз, два, три, чотири,п’ять.

Став я друзів рахувать!

Галя, Валя, Ігорок,

Дві Тетянки, Васильок,

В мене друзів скільки всіх!

Що злічити годі їх.

Прислів’я та приказки.

«Кожна дитина має право на життя та ім’я»

«Добре ім’я – найкраще багатство.»

« Не ім’я прикрашає людину, а людина прикрашає ім’я»

Дивись додаток А


Психолого-проектне проектування діяльності дітей

 На тему: «Брати наші менші.»

Тип проекту:

1.За формою проведення – Заняття.

2.За основною діяльністю – Інформаційне.

3.За тривалістю — короткочасний.

4За характером контактів – серед дітей та батьків.

5. За характером координацій – з безпосередньою координацією.

Об’єкт  пізнання: тварини та птахи як дикі так і свійські.

Провідна проблема:

                      Поглибити знання дітей про тварин та птахів. Навчитися спілкуватися українською літературною мовою.

Мета проекту:

                      Освітня: конкретизувати та узагальнювати уявлення дітей про тварин та птахів. Закріплювати знання назв і характерних  ознак. Підвести до розуміння що птахи та тварини – брати наші менші, і ми за них у відповіді.

                       Розвивальна: Сприяти розвиткові пізнавальної активності, активізації розумової діяльності,  вміння спостерігати,  бачити, робити самостійні висновки. Розвивати цікавість до тварин та птахів. Розвивати уяву, встановлюючи взаємозв’язок між  людиною  і  твариною.

Соціалізуюча:

                         Виробити власний погляд  на загально людські цінності. Орієнтуватися у світі тварин та пташок, проявляти ініціативу. Долучати до колективної роботи , планувати свою діяльність, досягати кінцевого результату.

Виховна:

                  Виховувати у дітей любов до птахів, тварин та природи, відповідальне ставлення до живого довкілля. Виховувати пізнавальну активність, шукаючи відповіді на проблемні питання.

За допомогою дидактичних ігор вихователь виявляє у дітей обсяг знань, обсяг словникового запасу з даної теми.

                                       Дидактичні ігри:

«Відгадай»

Мета: Вдосконалювати навички дітей чути та звуконаслідувати голоси тварин та птахів.

«Що кому потрібно»