Методичні вказівки і завдання до виконання практичних та лаборатоних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології», страница 5

Примітка. При обрані однієї з автоформ використовується автоформат, який був останній раз встановлений в майстрі форм або за допомогою команди «Автоформат» в меню «Формат» у режимі конструктора.

Зразки форм, створених за допомогою «Майстра форм» приведені на мал.9-10.

Рисунок 13.- Форма для таблиці „Співробітник” в один стовпець

Рисунок 14.- Форма для таблиці „Співробітник” в табличній формі

Завдання 1

а)  Для  задачі автоматизації процесу управління торгівлею  цінними паперами створити форми для роботи з таблицями „Папери” та „Агенти”.

б)  Для  задачі автоматизації процесу управління торгівлею  цінними паперами створити форму „Портфелі” , яка буде створена на базі таблиць „Папери”,  „Агенти”,  „Портфелі” та містити додаткову інформацію про номінальну вартість пакету, яким володіє кожний агент в полі „Номінальна вартість  пакету”.

в)  Створити форму „Замовлення”,

Завдання 2

а)  Для  задачі автоматизації обліку основних засобів створити форми для роботи з таблицями  „Інвентарна карточка ОЗ”, „Матеріально-відповідальна особа”,  „Інвентарний об’єкт ОЗ”, „Група ОЗ”.

б)  Слідуючи логіці задачі автоматизації обліку основних засобів створити форму на базі декількох або запитів.

в)  Відкрити  форму „Інвентарна карточка ОЗ”  в режимі „Конструктор”  визначити властивості форми. Змінити колір форми.

Контрольні запитання

1.  Назвіть основні етапи створення бази даних засобами MS Access.

2.  Основне призначення форм в автоматизованих системах.

3.  Які способи створення форм ви знаєте?

4.  Які джерела даних можуть бути використані для створення форм в MS Access?

5.  Які властивості форми задаються користувачем при створенні форми за допомогою майстра?

6.  Які властивості має форма в режимі „Конструктор” ?

Робота 5 Створення звітів  з допомогою майстра.

Мета: опанувати технологію створення звітів для виводу даних засобами MS Access.

Хід роботи.

Обовязкова функція всіх програмнеих систем, повязаних з обробкою даних, є представлення звітів на базі існуючої інформації. Звіти це спеціально створена структура для представлення даних, яка виводиться на екран монітора, принтер, або в файл та створюються на базі таблиць і запитів. Основні відмінності звітів від форм:

-  звіти є засобом вивоу інформації;

-  організація даних в звітах припускає можливість їх складного, многорівненвого конструювання;

-  структура звітв повинна бути узгоджена зі структурою носія. Наприклад, розбиття звітів на сторінки припускає розміщення регулярних елементів  (колонтитулів, номерів сторінок, шапок таблиць) на початку або наприкинці відповідних сторінок.

Інтерфейс режиму конструювання макуту  звітів такий саме як і  для конструювання форм.  Але слід зазаначити, що звіти можна створювати трьома різними  способами.

За допомогою автозвіта на основі таблиці або запиту. Автозвіт служить для створення звіту, в якому виводяться всі поля і записи базової таблиці або запиту. Для створення такого звіту необхідно виконати наступні дії:

1. у вікні бази даних натисніть кнопку «Звіти» на панелі «Об'єкти»;

2. натисніть кнопку «Створити» на панелі інструментів вікна бази даних.

3. у діалоговому вікні «Новий звіт» виберіть одного з наступних майстрів.

«Автозвіт у стовпець» - кожне поле розташовується на окремому рядку; підпис знаходиться зліва від поля.

«Автозвіт стрічковий» - поля кожного запису знаходяться на окремому рядку; підписи друкуються зверху, один раз для кожної сторінки.

4. виберіть таблицю або запит, що містять дані, на яких повинен бути заснований звіт.

5. Натисніть кнопку OK.

Microsoft Access застосовує останній автоформат, що використався для створення звіту. Якщо до цього звіт за допомогою майстра не створювався і не використовувалася команда Автоформат в меню Формат, то буде застосований стандартний автоформат.

Є також можливість створити звіт з полями, розміщеними в один стовпець, базовим джерелом даних якого є або відкрита таблиця або запит, або таблиця або запит, виділені у вікні бази даних. Виберіть команду «Автозвіт» в меню «Вставка», або натисніть стрілку поряд з кнопкою «Новий об'єкт» на панелі інструментів, а потім виберіть команду «Автозвіт». Звіти, створені у такий спосіб, не мають заголовка і колонтитулу або примітки і колонтитулу.