Робоча учбова програма з дисципліни «Моделювання комп'ютерних мереж», страница 2

·  Навчитися визначати, на яких рівнях моделі OSI працюють конкретні протоколи.

·  Навчиться ідентифікувати стандартні компоненти Ethernet.

·  Навчиться підбирати кабельну систему для заданої стандартної топології Ethernet.

·  Навчиться визначати найбільш придатну в конкретній ситуації топологію Ethernet.

·  Навчиться ідентифікувати основні компоненти мережі Token Ring.

·  Навчиться описувати компоненти і характеристики AppleTalk.

·  Навчиться підбирати компоненти для реалізації мережі Token Ring у конкретних умовах.

·  Навчиться описувати компоненти і характеристики ArcNet.

·  Познайомиться з елементами серверного програмного забезпечення.

·  Познайомиться з елементами клієнтського програмного забезпечення.

·  Познайомиться з головними особливостями установки мережної операційної системи.

·  Навчиться встановлювати Windows NT Server.

·  Засвоїти послідовність дій при установці і використанні мережного принтера.

·  Навчитися визначати, чи підходить служба спільного використання факсу-модему для конкретних умов.

·  Навчитися керувати роботою мережного принтера.

 Мати уявлення:

·  про функціонування глобальних комп'ютерних мереж.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

1.  Лекційні заняття

Ціль проведення лекцій: дати студенту теоретичну базу методів побудови комп'ютерних мереж, навчити виконувати монтаж локальної комп'ютерної мережі, виконувати установку і супровід типових мережних операційних систем.

Зміст лекційних занять

 Номер теми

Назва теми та її стислий зміст

Об'єм, год.

Форма контролю

Денна

Вечерня

Заочна

1

2

3

4

5

6

1

Поняття про комп'ютерної мережі

2

-

-

2

Мережний дріт – фізичне середовище передачі

1

-

-

3

Плати мережного адаптеру

1

-

-

4

Мережні моделі OSI і IEEE Project 802

2

-

-

5

Протоколи

2

-

-

6

Архітектури мереж. Ethernet. Token ring. Apple talk. ArcNet.

2

-

-

7

Установка мережної операційної системи

2

-

-

8

Мережний друк

1

-

-

9

Інтернет

1

-

-


2.  Лабораторні заняття

Ціль проведення лабораторних занять: навчити студентів адмініструванню локальних комп'ютерних мереж.

Зміст лабораторних занять

Номер заняття

Найменування теми та її стислий зміст

Обсяг, год.

Примітка

1

2

3

4

1

Лабораторна робота "ЗНАЙОМСТВО З МЕРЕЖАМИ"

2

2

Лабораторна робота "ПІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖНИХ КОМПОНЕНТІВ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ"

4

3

Лабораторна робота "МЕРЕЖНІ АРХІТЕКТУРИ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ МЕРЕЖ"

2

4

Лабораторна робота "АДМІНІСТРУВАННЯ МЕРЕЖІ"

2

5

Лабораторна робота "ВЕЛИКІ МЕРЕЖІ"

2

6

Лабораторна робота "ПІДТРИМКА МЕРЕЖІ"

2


3.  Самостійна робота студента

Ціль виконання самостійної роботи: навчитися самостійно, працювати з науковою та навчально-методичною літературою.

Зміст самостійної роботи

Найменування теми та її стислий зміст

Обсяг, год.

Форма звіту

1

2

3

4

1

Інтернет і його можливості

27

4.  Індивідуальні завдання

Ціль виконання індивідуальних домашніх завдань: краще розібратись у матеріалі, що вивчається, і закріпити знання та навички, що отримані на лекціях і лабораторних заняттях.

Зміст індивідуальних завдань

Номер завдання

Найменування теми та її стислий зміст

Обсяг самостійної роботи при виконанні, год.

1

2

3

1

Індивідуальне завдання №1: «Огляд мережних операційних систем».

18