Робоча учбова програма з дисципліни «Моделювання комп'ютерних мереж», страница 3

5.  Контроль учбової роботи студентів

Поточний контроль робиться у формі опитування з метою виявлення знань теоретичного характеру, а також у вигляді контролю виконання домашніх завдань і захисту лабораторних робіт. За результатами контролю виставляється атестація (два контрольних виміри за семестр).

Контроль самостійної роботи робиться у формі захисту індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль робиться у формі заліку.

ЛІТЕРАТУРА, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

1.  Александр Фролов, Григорий Фролов. Локальные сети персональных компьютеров. Монтаж сети, установка программного обеспечения. Том 7. – М.: Диалог-МИФИ, 1993. – 169 с.

2.  Александр Фролов, Григорий Фролов. Локальные сети персональных компьютеров. Работа с сервером Novell NetWare. Том 9. – М.: Диалог-МИФИ, 1993. – 168 с.

3.  Александр Фролов, Григорий Фролов. Локальные сети персональных компьютеров. Использование протоколов IPX, SPX, NETBIOS. Том 8. – М.: Диалог-МИФИ, 1993. – 160 с.

4.  Александр Фролов, Григорий Фролов. Глобальные сети компьютеров. Практическое введение в Internet, E-Mail, FTP, WWW и HTML, программирование для Windows Sockets. Том 23. – М.: Диалог-МИФИ, 1996. – 283 с.

5.  Титтел Э. и Коннор Д. NetWare для «чайников». – К.: «Диалектика», 1995. – 320 с., ил.


ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ЗАБЕСПЕЧУЮТЬ

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАБЕСПЕЧУЮТЬ

Данная дисциплина

Семестр

Найменування дисципліни

Найменування розділу (теми)

Семестр

Номер розділу (теми)

1

2

3

4

5

1

Алгебра і геометрія

Теорія векторних просторів. Рішення систем лінійних рівнянь.

5

2.3; 2.4

2

Дискретна математика

Теорія графів.

6

2.13-2.15

2

Математичний аналіз

Умовний екстремум функцій кількох змінних.

7

2.20

6

Чисельні методи

Рішення систем нелінійних рівнянь.

7

2.22

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ДИСЦИПЛІН, ЩО ЗАБЕСПЕЧУЮТЬ
Дисципліна, що забеспечуює

Пропозиції про зміни та доповнення

Рішення, прийняте кафедрою, що розробляє робочу учбову програму

Назва

Кафедра

1

2

3

4

Алгебра і геометрія

Прикладної математики

-

Забезпечити, протокол №, __.__.04.

Дискретна математика

Прикладної математики

-

Забезпечити, протокол №, __.__.04.

Математичний аналіз

Прикладної математики

-

Забезпечити, протокол №, __.__.04.

Чисельні методи

Прикладної математики

-

Забезпечити, протокол №, __.__.04.

Зав. кафедрою прикладної математики             проф. Грибанов В.М.


КАРТА ЗАБЕСПЕЧЕННОСТІ ЛИТЕРАТУРОЮ

Найменування джерела

Кількість екземплярів

Кількість студентів, що вчаться за цією дисципліною

Денна форма

Вечірня форма

Заочна форма

1

2

3

4

5

1. Александр Фролов, Григорий Фролов. Локальные сети персональных компьютеров. Монтаж сети, установка программного обеспечения. Том 7. – М.: Диалог-МИФИ, 1993. – 169 с.

1

43

-

-

2. Александр Фролов, Григорий Фролов. Локальные сети персональных компьютеров. Работа с сервером Novell NetWare. Том 9. – М.: Диалог-МИФИ, 1993. – 168 с.

5

3. Александр Фролов, Григорий Фролов. Локальные сети персональных компьютеров. Использование протоколов IPX, SPX, NETBIOS. Том 8. – М.: Диалог-МИФИ, 1993. – 160 с.

4

4. Александр Фролов, Григорий Фролов. Глобальные сети компьютеров. Практическое введение в Internet, E-Mail, FTP, WWW и HTML, программирование для Windows Sockets. Том 23. – М.: Диалог-МИФИ, 1996. – 283 с.

2

5. Титтел Э. и Коннор Д. NetWare для «чайников». – К.: «Диалектика», 1995. – 320 с., ил.

2