Масиви: Обов'язкове домашнє завдання з дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови», страница 4

            if (vector [i][0] != 0 && vector [i][1] != 0 && vector [i][2] != 0)

             {

              A = vector [j][0] / vector [i][0];

              B = vector [j][1] / vector [i][1];

              C = vector [j][2] / vector [i][2];

   } else if (vector [j][0] != 0 && vector [j][1] != 0 && vector [j][2] != 0) {

              A = vector [i][0] / vector [j][0];

              B = vector [i][1] / vector [j][1];

              C = vector [i][2] / vector [j][2];

             } else {A = 1; B = 2; C = 3;};

              if (A == B && B == C) counter++;

              count1++; // Кількість порівняних пар площин

             };

           clrscr ();

           cout << "Compare of vectors"

                << endl << "Complete: " << count1/pars * 100 << "%";

          };

//******************* OUTPUT SEGMENT ************************//

        cout << endl << endl

             << "\t\t********************************************" << endl

             << "\t\t\t" << counter << " - pairs parallel planes;" << endl

             << "\t\t********************************************" << endl

             << "\t\t\t" << k << " - all points;" << endl

             << "\t\t\t" << s << " - all planes;" << endl

             << "\t\t\t" << count1 << " - all pairs of planes;" << endl

             << "\t\t********************************************" << endl

             << "\t\t\t\t Repeat? (y/n)" << endl

             << "\t\t********************************************\n";

again:

        answ = getch ();

        if ( (answ == 'y') || (answ == 'Y') )

         {

          continue;

         }

        else if ( (answ == 'n') || (answ == 'N')  )

         {

          break;

         } else {

          cout << "\b";

          goto again;

         };

 } while ( 1 );

 return 0;

}


Результат роботи програми

Compare of vectors

100% - complete.

                ********************************************

                        6 - pairs parallel planes;

                ********************************************

                        9 - all points;

                        84 - all planes;

                        3486 - all pairs of planes.

                ********************************************

                         Repeat? (y/n)

                ********************************************


Висновок по роботі

Я навчився роботі з двовимірними масивами. Тобто організовувати цикл як автоматичної ініціалізації масиву, так і введення безпосередньо з клавіатури, а також виведення його вмісту за допомогою циклу for (). І здійснювати перерахування та порівняння його елементів у будь-якому порядку.

Взагалі, дана робота є яскравим прикладом практичного використання двовимірних масивів на практиці, а також підтвердженням важливої ролі використання багатовимірних масивів.


Список використаних джерел

1.  Бьярн Страустрап. Введення в мову С++;

2.  Д. О. Марченко. Основи моделювання фізичних систем на С та С++;

3.  Харві Дейтел, Пол Дейтел. Как программировать на С;

4.  Под. Ред. А.Д.Хоменко. Программирование на С++;

5.  Базиль О.О. Конспект лекцій: „Програмування та алгоритмічні мови”.