Масиви: Обов'язкове домашнє завдання з дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови», страница 2

i, j, g – змінні які використовуються в лічильнику for() (наприклад, for (i = 0; i < N; i++)).

k – змінна цілого типу, яка ініціалізується користувачем при визначенні кількості точок через які за умовою задачі будуть проведені площини.

s – використовується, як індекс при роботі з масивом нормалей площин, а також як лічильник кількості площин.

counter – лічильник кількості пар паралельних площин.

count1 – лічильник загальної кількості розглядуваних пар площин.

answ – зміннна який привласнюється відповідь користувача, що була введена з клавіатури, на питання задане йому в ході виконання програми.

cds [N][M] – масив в якому містяться координати введених точок.

vector [Q][M] – масив, що містить координати векторів нормалі до розглядуваних площин.

N, Q – константи, що визначають розмір масивів cds [N][M] та vector [Q][M] відповідно.

M – дана константа залежить від кількості вимірів розглядуваного простору.

S – змінна типу char, яка привласнюється почергово значення ‘x’, ’y’, ’z’, для організації інтерфейсу при введенні координат точок. Нижче наведено фрагмент виконання програми на стадії введення координат точок. (виведені значення змінної S виділені жирним шрифтом та підкреслені):

Enter, how much points should be investigated (max = 60 ): 4

Initialize (A)utomatically or (M)anually: m

1 - point:

Enter x0 coordinate: 3

Enter y0 coordinate: 25

Enter z0 coordinate: 32

2 - point:

Enter x1 coordinate:

...

Змінним A, B, C – привласнюється значення відношення відповідних координат двох розглядуваних нормальних векторів, для подальшого їх порівняння.

total – змінна, якій привласнюється завчасно визначена кількість площин.

pars – змінна, якій привласнюється завчасно визначена кількість можливих комбінацій із двох площин.

Змінній r у функціях coord() та factorial() привласнюється результат обчислень.


Інструкція користувачу

Щоб запустити компілятор С++ потрібно знайти в каталозі “Program Files” каталог „Borland”, або „CBuilder3” тощо. А вже в останньому повинен бути каталог “BIN” в якому і знаходиться файл bcb.exe або bcpp.exe та ін. – саме цей файл потрібно запустити.

Щоб відкрити свій файл потрібно в меню File вибрати підменю Open. В діалоговому вікні, що з’явиться знайти свій файл, виділити його та натиснути “Ok”. У вікні редактора з’явиться текст вашої програми. Тепер її можна редагувати, запускати на виконання. Запустити на виконання програму можна натиснувши одночасно дві клавіші: Ctrl та F9. Щоб перевірити чи синтаксично вірна програма потрібна використати клавіатурну комбінацію: Alt + F9. Щоб переглянути результат виконання програми потрібно натиснути: Alt + F5. Але щоб не виконувати останньої дії потрібно викликати в кінці програми функцію getch ();, яка потребує підключення бібліотеки conio.h. Для збереження файлу потрібно натиснути F2. Щоб зберегти не на те саме місце звідки була відкрита програма потрібно вибрати пункт меню: File – Save As – далі в діалоговому вікні вказати ім’я файлу та його нове місцезнаходження, і натиснути „Save” або „Ok”.

Щоб підключити файл заголовка до програми потрібно скористатися директивою препроцесора: #include <Library_Name.h>, для інших файлів потрібно використовувати не кутові дужки а лапки: #include “glob.cpp”.


Програма

#include <conio.h>

#include <iostream.h>

#include <iomanip.h>

#incldue <time.h>

#define N 60

#define M 3

#define Q 40000

double coord (double y1, double y2, double y3, double z1, double z2, double z3)

 {

  double r;

   r = (y1 - y2)*(z1 - z3) - (z1 - z2)*(y1 - y3);

  return (r);

 }