Синтез мультиплексора для реалізації заданої функції

Страницы работы

Содержание работы

2  СПРОЕКТУВАТИ ПРИСТРІЙ НА ЦКП

2.1 Згідно з варіантом синтезуємо мультиплексор для реалізації

 заданої функції .

Для заданої функції будуємо таблицю відповідностей.

Таблиця 2.1 – таблиця відповідностей заданої функції

і

Х4

Х3

Х2

Х1

у

 0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

3

0

0

1

1

0

4

0

1

0

0

0

5

0

1

0

1

0

6

0

1

1

0

0

7

0

1

1

1

0

8

1

0

0

0

0

9

1

0

0

1

1

10

1

0

1

0

0

11

1

0

1

1

0

12

1

1

0

0

0

13

1

1

0

1

1

14

1

1

1

0

0

15

1

1

1

1

0

Згідно даної таблиці відповідностей вибираємо мультиплексор з розрядністю 16:1 в якого, на інформаційні  входи d0,d9,d13 подаємо рівні логічногї одиниці, а на інформаційні входи d1-d8, d10, d11, d12, d14 і d15 рівень логічного нуля.

Рисунок 2.1 – мультиплексом 16:1 з відповідною подачею логічних нулів і одиниць на інформаційні входи задля реалізації заданої фцнкції

Виконаємо реалізацію функції на мультиплексорі 8:1

Вибираємо за інформаційний вхід  Х3, тоді діаграма Вейча – Карно буде мати слідуючий вигляд.

Рисунок 2.2 – діаграма Вейча-Карно для реалізації функції на мультиплексові 8:1

Відподно до отриманой діаграма маємо:

Рисунок 2.3 – мультиплексор 8:1

Виконаємо реалізацію функції на мультиплексорі 4:1

Вибираємо за інформаційний вхід  Х3, Х4, тоді діаграма Вейча – Карно буде мати слідуючий вигляд.

Рисунок 2.4 – діаграма Вейча-Карно для реалізації функції на мультиплексорі 4:1

Відповідно до отриманої діаграма маємо:

Рисунок 2.5 – мультиплексор 4:1

Виконаємо реалізацію функції на мультиплексорі 2:1

Вибираємо за інформаційний вхід  Х2,  Х3, Х4, тоді діаграма Вейча – Карно буде мати слідуючий вигляд.

Рисунок 2.6 – діаграма Вейча-Карно для реалізації функції на мультиплексові 2:1

Відподно до отриманой діаграма маємо:

Рисунок 2.7 – мультиплексор 2:1

2.2 Виконуємо автоматичне проектування пристрою за п. 2.1 (на ВІС програмованої структури родини MAX7000S) на рівні мегафункцій у графічному редакторі Quartus II.

Рисунок 2.8 – схема мультиплексора 16:1 на рівні мегафункції

Рисунок 2.9 – схема мультиплексора 8:1 на рівні мегафункції

Рисунок 2.10 – схема мультиплексора 4:1 на рівні мегафункції

Рисунок 2.11 – схема мультиплексора 2:1 на рівні мегафункції

Рисунок 2.12 – часова діаграма функції реалізованої на мегафункції мультиплексора 16:1

2.3   Виконати п. 2.2 на тому самому або вищому структурному рівні у текстовому редакторі Quartus II

Рисунок 2. 13 – часова діаграма функції реалізованої за допомогою побудови мультиплексора 8:1 в текстовому редакторі

Висновки: в даному пункті були синтезовані мультиплексори різної розрядності для реалізації функції, а також мультиплексор 16:1 на рівні мегафункції та мультиплексор 8:1 з допомогою текстового редактора. Часові діаграми при проектуванні показують правильність обрахунків та побудови.

Похожие материалы

Информация о работе