Дослідження основних характеристик і параметрів каналів телефонного та радіотелефонного зв'язку

Страницы работы

Содержание работы

Мета роботи -- виконати дослідження основних характеристик і параметрів каналів телефонного та радіотелефонного зв'язку.

Обладнання:   1. Телефонні апарати.

                             2. Макет міні - АТС.

                             3. Макети радіотелефонів.

                             4. Вольтметр В3-38А.

                             5. Осцилограф С1-76.

                             6. Генератор Г3-118.

Опис  лабораторного  обладнання

До складу лабораторного устаткування входять міні-АТС на 5 або-нентів, телефонні апарати, під¢єднані через відповідні вузли,   еквіваленти неперервних каналів зв'язку, а також комплект вимірювальних приладів. 

Для проведення досліджень неперервного проводового каналу необхідно ввімкнути живлення   міні -АТС та вимірювальних приладів.  Вибрати за допомогою двох перемикачів на передній панелі макета номери ліній і за допомогою номеронабирача виконати комутацію двох абонентів.  Випробувальний сигнал у лінію подається з генератора Г3-118.  Значення амплітуди та форми вихідного сигналу лінії контролюються за допомогою осцилографа С1-76 та вольтметра В7-16А.

  Структурна схема лабораторного устаткування для дослідження неперервних каналів телефонного проводового та радіотелефонного  зв¢язку наведена на рисунках 1.3  і  1.4.

Для дослідження параметрів каналу радіотелефонного зв'язку використовується міні-АТС, телефонний апарат, макети радіотелефону та безпровідної телефонної трубки, а також комплект вимірювальних приладів.

Рисунок 1.3 - Структурна схема лабораторного устаткування                                        для дослідження неперервного проводовго каналу

При цьому необхідно ввімкнути живлення міні-АТС, макет та вимірювальних приладів.  Вибрати за допомогою двох перемикачів на передній панелі макета номери ліній і за допомогою номеронабирача виконати комутацію двох абонентів.  Випробувальний сигнал на безпровідну трубку подається з генератора Г3-118.  Значення амплітуди та форми вихідного сигналу лінії контролюється за допомогою осцилографа С1-76 та вольтметра В7-16.

Порядок виконання роботи

1.  Зібрати схему досліджень згідно рисунку 1.3.

2.  Подати на вхід лінії синусоїдальний сигнал амплітудою 5В та змінюючи його частоту в смузі 0,01 ...  10кГц, визначити амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) каналу зв'язку.

3.  Змінити номер лінії зв'язку і визначити для неї АЧХ згідно п.  1.

4.  Побудувати АЧХ двох каналів і визначити їх смугу пропускання по рівню - 6дБ.

5.  Дослідити амплітудні характеристики обох каналів на частоті вхідного сигналу 1 кГц та обчислити відношення сигнал/шум для них.

6.  На основі отриманих характеристик обчислити пропускну здатність каналів з коефіцієнтами активності h = 0,25; h = 1.

Вказівки до звіту

  Звіт з лабораторної роботи повинен містити:

-  структурні схеми лабораторного устаткувння;

-  таблиці та графіки, отримані при виконанні лабораторного завдання;

-  розрахунки, отримані в результаті виконання лабораторної роботи;

-  порівняльний аналіз теоретичних та експериментальних характеристик неперевного каналу передачі, висновки по виконаній роботі.

Телефонний Uв = 1 В

f, Гц

100

300

500

900

1300

1500

2000

3000

4000

5000

U, В

0.72

0.78

0.77

0.75

0.72

0.71

0.67

0.59

0.52

0.45

Телефонний f = 800 Гц

Uв, мВ

10

20

50

100

200

300

400

500

750

1000

U, мВ

7,5

18

40

75

175

220

290

340

430

460

Звукомовлення Uв = 1 В

f, кГц

0.002

2

4

6

8

10

12

15

17

20

U, мВ

0.82

1.25

1.15

1

0.95

0.92

0.84

0.74

0.67

0.59

Звукомовлення f = 800 Гц

Uв, мВ

10

100

200

300

400

500

600

750

850

1000

U, мВ

5

48

78

140

195

240

285

290

300

320

Pс тлш тл = 1.43 ;

Pс звш зв =2.36.

Сн тл =2900∙log2(1+1.43) = 3,714 (кбіт/с);

Сн зв=12400*log2(1+2.36) = 15,360 (кбіт/с).

Висновок:

У даному звіті представлені дослідження основних характеристик і параметрів каналів телефонного зв'язку та каналу звукомовлення.

В даній лабораторній роботі ми підтвердили що пропускна здатність каналу може бути збільшена за рахунок розширення смуги пропускання каналу, збільшення потужності сигналу або зменшенням потужності шумів в каналі.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
50 Kb
Скачали:
0