Підсилювач запису стерео магнітофону

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Вінницький державний технічний університет

Інститут радіотехніки та

приладобудування

Кафедра радіотехніки

Підсилювач запису магнітофона

Курсовий проект з дисципліни

 “Пристрої підсилення сигналів”

Пояснювальна записка

ВДТУ 7.090703.02.56.26S ПЗ

Керівник:_______________________________ доцент к.т.н.В.Д.Рудик

                                                          (Підпис)

Н.Контроль:____________________________ доцент к.т.н. В.Д.Рудик

                                                           (Підпис)

Розробив: _____________________ студент групи 2ОТЗ – 00 О.А.Сич

                                             (Підпис)

2002

Анотація

          Курсовий проект з дисципліни „підсилювальні пристрої сигналів” на тему: „Підсилювач запису стерео магнітофону” -/ Уклад. Сич О. А. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 44 с. Укр. мовою/.          

          Курсовий проект зроблено згідно ГОСТів ДСТУ та вказівок викладача.

У ньому розроблено схему підсилювача запису стерео мегафону .

          Підсилювальний каскад  пристрою розраховано на інтегральних мікросхемах, що дало цілий ряд переваг у порівнянні з виконанням подібного пристрою на дискретних  елементах.

 Дана робота містить, схема електрична принципова, специфікації та роздруківки основних параметрів мікросхем. Також вона містить ряд рисунків та таблиць.

          У роботі здійснено моделювання підсилювача за допомогою пакету  Electronic Workbench 5.0.


Вступ

В залежності від призначення підсилювача, до його параметрів  висуваються різні умови, це значним чином впливає на схемотехнічні  рішення, за  якими будується підсилювач. Загальною тенденцією в розвитку схемотехніки підсилювачів є застосування  таких рішень, які дають можливість отримати високий   ККД , малі лінійні та нелінійні спотворення, широкий діапазон частот.

Метою даного курсового проекту є створення підсилювача запису стерео магнітофона.

Підсилювач запису призначений для підсилення напруги яка поступає на вхід від різних джерел сигналу (мікрофона, магнітної головки, і т.п.),і створення передспотворень (спотворень АЧХ, які вносяться з певною метою). Підсилювач запису повинен мати достатньо малий рівень власних шумів і вносити як найменше нелінійних спотворень. Вихідний каскад ПЗ повинен допускати перевантаження, що необхідно для неспотвореного підсилення піків сигналу, які не регіструються індикатором рівня запису. Для включення впливу навантаження ПЗ на АЧХ каналу записі вихідний каскад ПЗ повинен мати великий вихідний опір (значно більше повного опру головки на найвищий робочій частоті). Головка запису підключається до виходу ПЗ так щоб до неї можна було підвести струм високочастотного підмагнічення.

АЧХ ПЗ являє собою залежність струму в головці запису від частоти при постійній напрузі сигналу на вході [11]. Вона повинна мати підйом на нижніх та верхніх частотах (Рис. 1.). Підйом на верхніх частотах необхідний не тільки для компенсації втрат в головці запису і магнітоносії (на магнітній стрічці), але і для перед спотворень, підйому на нижніх частотах – тільки для передспотворень. Введення частотних передспотворень при записі дозволяє зменшити підсилення тракту відтворення на нижніх та верхніх частотах і, відповідно, рівень власних шумів цього тракту. Деякі підвищення рівня шуму ПЗ зумовлені передспотвореннями не погіршують шумові властивості наскрізного тракту запису – відтворення, оскільки одночасно підвищується рівень сигналу на низьких та високих частотах.

Рисунок 1 АЧХ ПЗ для різної швидкості стрічки:

1 – 19,05; 2 – 9,53; 3 – 4,76 см/с.

 У технічному завданні виставляється цілий ряд вимог, яким має відповідати розроблений  пристрій, таких як :вихідна потужність, частотний діапазон, коефіцієнт нелінійних спотворень та багато інших.

В ході виконання курсового проекту буде розроблено структурну схему підсилювача запису з параметрами, що  повністю задовольняють  технічне завдання.  Під час попереднього розрахунку буде визначено кількість та типи каскадів підсилення для забезпечення необхідного коефіцієнту підсилення,  одночасно  будуть визначатись  орієнтовні  значення  коефіцієнтів  частотних    та нелінійних спотворень, та глибина зворотних  зв’язків, що покращують ці показники.

В електричних розрахунках будуть вибрані електричні схеми каскадів, розраховані номінали, вибрані типи номіналів, а також будуть уточнюватися коефіцієнти підсилення, та спотворень.

Моделювання розробленої схеми пристрою здійснюється за допомогою електронної моделюючої системи Electronic Workbench 5.0, що дає змогу без матеріальної реалізації підсилювача отримати усі необхідні характеристики (АЧХ, ФЧХ і т.д.).


1 Розробка технічного завдання

Основні технічні вимоги:

Похожие материалы

Информация о работе