Зміст, практичні (семінарські) заняття і лабораторні роботи дисципліни "Електроживлення пристроїв зв'язку"

Страницы работы

Содержание работы

Зміст дисципліни

1

Вступ. Мета і завдання дисципліни. Класифікація джерел електроживлення. Базові терміни та визначення. Способи регулювання вихідної напруги. Загальні вимоги до джерел електроживлення.

Питання, які виносяться на СРС:

Література – основна [3, c.7-22];

                    - додаткова [3, c.22-35].

2

2

Джерела електричної енергії постійного струму. Гальванічні елементи та батареї. Кислотні та лужні акумулятори. Правила експлуатації акумуляторів. Сонячні батареї. Паливні елементи і біохімічні джерела струму. Приміщення для акумуляторів та їх обладнання.

Питання, які виносяться на СРС:

Література – основна [1, c.225-235];

                  - додаткова [2, c.31-51]

3

Джерела електричної енергії змінного струму. Джерела зовнішнього електроживлення. Класифікація електроустановок. Трансформаторні підстанції. Дизель-генераторні підстанції. Автоматичне резервування електроживлення. Пристрої гарантованого живлення змінним струмом.

2

4

Трифазні електричні системи. Поняття симетричної трифазної електричної системи. Основні математичні співвідношення між напругами і струмами. Векторні діаграми напруг і струмів для трифазної електричної системи. Схеми з’єднання обмоток генератора та електроприймачів. Активна, реактивна і повна потужності трифазної системи.

Питання, які виносяться на СРС:

. Література – додаткова [2, c.4-17].   
           

2

5

Трансформатори. Принцип дії трансформаторів. Основні технічні параметри. Режими роботи  трансформатора. Спеціальні типи трансформаторів: багатообмоточні, трифазні, автотрансформатори. Пьезокерамічний трансформатор. Особливості конструкції, роботи та розрахунку імпульсних трансформаторів        

Питання, які виносяться на СРС:

Література – основна [1, c.23-40].                                  
                      – додаткова  [1, c.44-57].    

2

6

Електричні машини. Класифікація і принцип дії електричних машин. Асинхронні двигуни, принцип дії, робочі характеристики. Синхронні генератори, принцип дії, основні характеристики. Генератори і двигуни постійного струму.

Питання, які виносяться на СРС:

пуск асинхронних двигунів та двигунів постійного струму.

Література – основна [2, c.14-31];

                    - додаткова [1, c.57-87]

2

7

Випрямляючі пристрої. Однофазні та трифазні випрямлячі змінного струму, часові діаграми напруг і струмів при активному навантаженні. Вплив характеру навантаження на роботу випрямляючих пристроїв. Особливості роботи випрямляча при імпульсному сигналі. Схеми помноження напруги. Керовані випрямлячі.

Література – основна [1, c.87-125; 7,  c.16-27];

                     - додаткова [2, c.51-64].  

2

8

Згладжувальні фільтри. Згладжувальні фільтри на базі однієї індуктивності чи ємності. LC- фільтри. RC-фільтри. Резонансні фільтри. Фільтри на базі акумулятора. Транзисторні фільтри.

Питання, які виносяться на СРС:

Література – основна  [1, c.166-176];

                    - додаткова [2, c.78-88].

2

9

Перетворювачі постійної напруги. Двотактні інвертори з самозбудженням: електричні схеми, принцип дії. Двотактний інвертор з незалежним збудженням. Мостова схема з незалежним збудженням. Однотактні перетворювачі з незалежним збудженням: зворотньоходовий та прямоходовий. Перетворювачі на тиристорах.

Питання, які виносяться на СРС:

Література – основна [1, c.217-224];

                    - додаткова [4, c.139-176].

2

10

Стабілізатори постійної напруги та струму. Параметричний стабілізатор постійної напруги: схема, принцип роботи, коефіцієнт стабілізації. Стабілізатор струму. Компенсаційні стабілізатори послідовного  та паралельного типів: структурні схеми, принцип роботи, порівняльні характеристики. Порівняльні характеристики компенсаційних стабілізаторів послідовного і паралельного типів.

Питання, які виносяться на СРС:

Література – основна [1, c.175-180].

                  - додаткова [2, c.90-96].

11

Стабілізатори змінної напруги. Класифікація стабілізаторів, основні параметри. Параметричні стабілізатори змінної напруги з використанням дроселя з насиченням та ферорезонансні стабілізатори: принцип дії, область застосування.  Магнітні підсилювачі: призначення, принцип дії, основні характеристики. Побудова магнітного підсилювача.

Стабілізатори змінного струму на тиристорах. Імпульсні регулятори змінної напруги

Питання, які виносяться на СРС:

Література – основна [1, c.46; 166-175].

2

12

Імпульсні стабілізатори. Структурні та принципові схеми імпульсних стабілізаторів з ШІМ, ЧІМ та двопозиційним регулюванням. Стабілізатор з паралельним включення транзистора (підвищувальний). Стабілізатор з послідовним включення транзистора (понижувальний). Інвертуючий стабілізатор.

Література – основна [1, c.193-195; 3, c.31-63].

2

13

Інтегральні стабілізатори напруги. Побудова, принцип роботи. Схеми, призначення, основні характеристики опорних елементів.

Питання, які виносяться на СРС:

побудова універсальних інтегральних стабілізаторів та стабілізаторів з фіксованою вихідною напругою.

Література – основна [1, c.193-195; 3, c.31-63].

2

14

Системи електроживлення підприємств звязку. Буферна система електроживлення. Типове обладнання буферної системи живлення. Двопроменева безакумуляторна система живлення. Система живлення з резервною батареєю. Дистанційне живлення.

Література – основна [1, c.193-195; 3, c.31-63].

Похожие материалы

Информация о работе