Ознайомлення з апаратурою надвисоких частот

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота  №1

Ознайомлення з апаратурою надвисоких частот

Мета роботи:ознайомитись з конструкцією, основними технічними характеристиками  та принципом дії (на рівні структурних схем) апаратури НВЧ; набути навичок користування нею.

Хід роботи

Хвилеводна вимірювальна лінія

 

Мікро -амперметр

 

Генератор

 

Блок живлення

 
                                         

Хвилемір

 
 


Рис. 1 –  Схема підключення приладів

В лабораторній роботі ми користувались наступними приладами:

1.  Блок живлення.

2.  Генератор сигналів типу 51 І.

3.  Хвилемір середньої точності типу 35 ІМ.

4.  Вимірювальна хвилеводна лінія типу 33 І.

5.  Мікроамперметр.

Генератор сигналів 51Іпризначений для генерації електромагнітних коливань малої потужності в діапазоні частот 8600-9600 МГц.

Основні технічні характеристики:

1.  Діапазон частот приладу 8600-9600 Мгц.

2.  Максимальна потужність залежить від типу застосованого клітора і має бути не меншою  за 7 мВт (практично 7…15мВт).

3.  Вихід – хвилевід з перетином 10×23 мм.

4.  Нестабільність частоти ≤ ±1МГц.

5.  Живлення від мережі змінного струму з частотою 50 Гц напругою 220 В ± 5%.

Вимірювальна лінія 33 І призначена для вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі в лабораторних умовах.

Основні технічні характеристики:

1.  Робочий діапазон частот 8100…12800 МГц.

2.  Перетин хвилеводу вимірювальної лінії 10 × 23 мм.

3.  Перехідне ослаблення зонда (тобто відношення в децибелах потужностей, що проходить по основному хвилеводу до тієї, що відгалужується у вимірювальний хвилевід до детектора) становить не більше 25дБ при глибині занурення зонда в основний хвилевід на 1,5мм.

4.  Переміщення каретки дорівнює 62 мм.

Хвилемір середньої точності 35 ІМ призначений для вимірювання в лабораторних умовах довжини хвилі генератора, який працює в режимі неперервних чи імпульсних коливань.

Основні технічні характеристики:

1.  Діапазон вимірювання частоти (довжини хвилі) 7800 - 11200 МГц ( від 26,8 до 38,4 мм).

2.  Відносна похибка вимірювання ± 5∙10-4.

3.  Чутливість. При неперервних коливаннях і детекторі середньої  чутливості  на вході хвилеводу має бути ≈100мкВт.

4.  Максимальна потужність на вході хвилеводу: 0,2…0,3Вт середньої потужності.

Міліамперметр типу М193 даний прилад є без стрілочним, де показання його фіксуються положенням світлового «зайчика» на шкалі.

Основні технічні характеристики:

1.  Система – магнітоелектрична.

2.  Клас точності – 1,0.

3.  Максимальне значення сили вимірювального електричного струму не більше 7,5мА.

4.  Робоче положення горизонтальне.

Виконання роботи

1.  При замороченому к.з. металевою пластиною виходу вимірювальної лінії вмикаємо прилад для його прогрівання протягом 5…10хв.

2.  Настроюємо генератор, вимірювальну лінію та хвилемір на довільну частоту робочого діапазону генератора.

3.  Виміряємо довжину хвилі за допомогою хвилеміра типу 35І.

Визначаємо значення l1 і l2 не пропускаючи середній мінімум (нуль).

Виміряємо довжину хвилі у хвилеводі пропустивши 1 мінімум (нуль).

4.  Розрахуємо теоретичне значення довжини хвилі у хвилеводі .

Значення хвилі виміряне на вимірювальній лінії 33 І –  .

5.  Підрахуємо похибки вимірювання довжини хвилі у п.п. 11,12, вважаючи, що дійсне значення дорівнює  .

Висновок:виконуючи лабораторну роботу ознайомились з принципами дії, конструкцією та технічними характеристиками НВЧ апаратури (генератор сигналів 51 І, вимірювальна лінія 33 І, хвилемір середньої точності 35 ІМ, міліамперметр типу М193  ) і набули навичок роботи з нею. Також проводили вимірювання довжини хвилі за допомогою хвилеміра середньої точності 35 ІМ і вимірювальної лінія 33 І. Як видно з проведених вимірювань більш точніше вимірювання коли пропускається середній мінімум (нуль).

Похожие материалы

Информация о работе