Вимірювання згасання у реальних хвилеводах

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

Кафедра радіотехніки

Звіт

з  лабораторної роботи №4

з дисципліни:

«Електродинаміка та поширення радіохвиль»

На тему: «Вимірювання згасання у реальних хвилеводах»

Перевірив: доцент                                                                    Крушевський Ю.В.

Виконали: ст.гр. РТт - 08                                                            Тромсюк В.Д.

                                                                                                      Бойко І.В.

                                                                                                      Коцулим А. Ю.

Вінниця 2011р.

Мета: ознайомитися з деякими методами експериментальної оцінки згасання у реальних лініях передачі, наприклад, хвилеводах.

Хід роботи

На рисунку 1і 2 наведена  структурна схема установки.

 


Рис. 1 – Принципова схема макета для дослідження вхідної потужності

 


Рис. 2 – Принципова схема макета для дослідження вихідної потужності

Умовні позначення схеми:

1 – генератор НВЧ типу 51И.

2 – аттенюатор поглинаючий (калібрований). 

3 – вимірювальна лінія типу 33И.

4 – детекторна секція.

5 – хвилемір середньої точності типу 35И.

6 – міліамперметр типу М193.

7 – досліджуваний відрізок хвилеводу.

1.  Для визначення затухання введемо коефіцієнт затухання К, який буде визначатися за наступною формулою:

Експериментальні і обраховані  дані представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Експериментальні дані

λг

Р1(вх.)

Р2(вих.)

К (рази)

К (децибели)

30,9

0,75

0,16

4,7

6,81

31,62

0,75

0,15

5

6,92

33,48

0,75

0,14

5,31

7,18

Графік залежності коефіцієнта згасання від довжини хвилі генератора показано на рисунку 3:

Рис. 3 - Графік залежності коефіцієнта затухання від довжини хвилі генератора 

Висновки:

— експериментально визначено коефіцієнт згасання, який при збільшенні довжини хвилі повільно  зростає, хоча в реальності повинен спадати.

—   побудований графік залежності К=f(λ), який показує прямо пропорційну залежність коефіцієнта згасання від довжини  хвилі генератора.

—   неточності пов’язані з малою кількістю досліджуваних точок, їх всього три.

Похожие материалы

Информация о работе