Дослідження параметрів та характеристик підсилювача звукової частоти програвача компакт-дисків методом моделювання

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Вінницький державний технічний університет

Факультет радіоелектроніки

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій

Звіт

з науково дослідної роботи

на тему : „ Дослідження параметрів та характеристик підсилювача звукової частоти програвача компакт-дисків методом моделювання  „

Керівник : доц.к.т.н._____________________________________Рудик В.Д.

Студент : гр.РЗ-99_________________________________Ставінський А.В.

2001

Анотація

В даному звіті  з науково дослідної роботи досліджено параметри та характеристики підсилювача звукової частоти програвача компакт-дисків методом моделювання  . В перші частині звіту викладені основні параметри та характеристики пристрою , а також його принцип функціонування та основне призначення .

В другій частині звіту показані результати аналізу моделювання даного підсилювача на ЕОМ  .

Звіт містить схеми моделі пристрою , його АЧХ , вихідні спектрограми, за якими визначається коефіцієнт гармонік , показано вплив на АЧХ пристрою величин елементів .

Вступ 

За останні роки в проектуванні підсилювальних пристроїв з’явились та затвердились нові науково-технічні напрямки .До них відноситься створення аналогових пристроїв на базі операційних підсилювачів , де формування їх зовнішніх характеристик здійснюється шляхом введення зовнішніх кіл зворотнього зв’язку . вдосконалення методів аналогової мікросхемотехніки та ін. .

Розвиток мікросхемотехніки дозволив розробити , вдосконалити і почати використовувати різноманітні схемні побудови , які раніше практично не застосовувались в підсилювальних пристроях , виконаних на дискретних елементах .Особливе місце мають підсилювачі високої чутливості , при цьому аналіз і розоахунок таких примтроїв ускладнюється тим , що вони мають багато типів зворотніх зв’язків та варіантів ввімкнення активних елементів при подачі на них сигналів від відповідних джерел з з комплексним вихідним опором .Немаловажливе значення має фільтрація підсилюваних сигналів , для здійснення якої використовують активні RC –фільтри . При їх розрахунку виникають проблеми методичного характеру , пов’язані із необхідністю послідовного викладенняяк сутності їх синтезу , так і алгоритму розрахунку .

Дослідження роботи радіоелектронних пристроїв займає досить важливе місце при аналізі та при синтезі електронних схем .Досліджуючи роботу пристрою розробник бачить , чи виконано певні технічні вимоги , які ставилися до розроблюваного пристрою, якщо не виконано , то які саме, і які  причини це зумовили  .

На сучасному етапі розвитку електроніки досить часто постає проблема швидкого дослідження певного пристрою , що було не актуальним раніше, коли темпи роозвитку електроніки були досить повільними , тому тепер з’явилось досить багато пакетів програм , які дозволяють  проводити аналіз пристрою по його моделі , робити синтез пристроїв , розробляти плати під проектуємі пристрої .

При аналізі за допомогою вимірювальної апаратури дослідження пристрою середньої складності займає декілька днів.Але розроблені  в останні роки програми розробки та аналізу електричних схем дозволяють аналізувати роботу пристрою за набагато коротші терміни.Також доцільтність використання даних програм пов’язане із тим , що не потрібно реалізовувати пристрій , а можливо , дослідивши на ЕОМ даний пристрій зробити висновки щодо реалізації даного пристрою на елементах.

Одними із найбільш поширених та найбільш доступних пакетів програм аналізу   електронних   схем    є : ElectronicsWorkbench та  MicroCap V . Інші програми як правило використовуються для професійного аналізу електронних схем чи пристроїв , або  застосовуються в спеціалізованих напрямках електроніки , наприклад в НВЧ = техніц або в мікроелектроніці і.т.д.

Зміст

Вступ _ _ _ _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _ 

1.Опис пристрою , його параметрів та характеристик _  _  _  _   _   _   _ 

1.1.Призначення та особливості пристрою _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _   _

1.2.Принцип функціонування _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

1.3.Параметри та характеристики пристрою _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

2.Моделювання параметрів та характеристик пристрою _ _  _  _  _  _  _ 

2.1.Вибір моделюючої системи_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

2.2.Вибір моделей компонентів _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

2.3.Аналіз моделі пристрою _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

2.4.Отримання результатів _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

2.5.Аналіз результатів _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Висновки _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _

Література _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _   _

      1.Опис пристрою , його параметрів та характеристик

       1.1.Призначення та особливості пристрою

Даний підсилювач призначений для підсилення потужності сигналу звукової частоти що знімається з попереднього підсилювача програвача компакт-дисків .До особливостей підсилювача потужності програвача компакт-дисків можна віднести :

- широка смуга частот ;

- малі частотні та нелінійні спотворення ;

- велике співвідношення сигнал/шум;

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Научно-исследовательские работы (НИР)
Размер файла:
306 Kb
Скачали:
0