Дослідження параметрів та характеристик підсилювача звукової частоти програвача компакт-дисків методом моделювання, страница 3

- глибина регулювання тембру на нижніх та на верхніх частотах ±15 дб;

- вхідний опір не менше Rвх= 20 кОм ;

- коефіцієнтпідсилення по потужності Кр=90 дб .

2.Моделювання параметрів та характеристик пристрою

2.1.Вибір моделюючої системи

 Моделювання будемо здійснювати за допомогою схемного пакету  MicroCap V . Дана верся схемного редактора набагато краща за попередні, і дуже проста у використанні. Єдиним їх недоліком, для нашого використання,  є те що ця верся англомовна.

Ми застосували цей редактор через його просте використання , порівняно широкі можливості :  в режимі аналізу по змінному струму розраховуються амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), фазочастотна характеристика (ФЧХ) та груповий час затримки (ГЧЗ) між двома будь-якими вузлами з логарифмічним або лінійним масштабом по вісі частот; в режимі аналізу по постійному струму розраховується залежність постійної напруги на будь-якому вузлі схеми як функції постійної напруги на іншому вузлі.

  Пакет програм MicroCap V має менше функціональних можливостей ніж Electronic Workbench 5.0 , але він набагато якісніше показує шукані характеристики у вигляді графіків та характеристик , що в певних умовах є більш доцільним застосування цього пакету програм . В остальному ці пакети програм нічим майже між собою не відрізняються .

При роботі в пакеті MicroCap V схема складається з певних елементів , що вибираються у відповідних компонентних вікнах .Після складення певної схеми , нумеруються вузли схеми , для того щоб при аналізі можливо було продивитись характеристики певної ланки пристрою , а не всього разом .Щоб аналізувати пристрій чи певну ланку пристрою вибирається в меню пункт аналізу , в ньому є можливість робити аналіз пристрою як за постійним струмом , так і за змінним , а також  використовуючи різні функції , отримувати графічні зображення ,  наприклад , частотного спектру , на основі якого визначається коефіцієнт гармонік .

Отож для подальшого дослідження пристрою буде використовуватись пакет моделючих програм  MicroCap V .

2.2.Вибір моделей компонентів

 Так як моделей мікросхем які повністю аналогічних мікросхемам , які використовуються в досліджуваному пристрої немає , то потрібно коригувати моделі елементів які наявні в бібліотеці елементів пакету програм   , або створювати свої моделі елементів .

Мікросхема , що стоїть на вході підсилювача , тобто є попереднім пібсилювачем, має слідуючі параметри :

.MODEL AN360 OPA (LEVEL=1 TYPE=1(NPN)-(ТИП ВИКОРИСТАНИХ ТРАНЗИСТОРІВ)  C=30PF(КОМ ПЕНСУЮЧА ЄМНІСТЬ) A=400000(МАКСИМАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПІДСИЛЕННЯ ПО НАПРУЗІ)  ROUTAC=75( ВИХІДНИЙ ОПІР ЗА ЗМІННИМ СТРУМОМ )  ROUTDC=125( ВИХІДНИЙ ОПІР ЗА ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ ) VOFF=1M( МАКСИМАЛЬНА ВХІДНА НАПРУГА )

+ IOFF=1000P( МАКСИМАЛЬНИЙ ВХІДНИЙ СТРУМ ) SRP=500K( ВХІДНИЙ ОПІР НЕІНВЕРТУЮЧОГО ВХОДУ ) SRN=500K( ВХІДНИЙ ОПІР ІНВЕРТУЮЧОГО ВХОДУ )

 IBIAS=100N( СТРУМ ЗМІЩЕННЯ ) VEE=-15( НЕГАТИВНА НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ )

 VCC=15( ПОЗИТИВНА  НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ )  VPS=13(МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМАХ ДОДАТНЬОЇ НАПРУГИ НА ВИХОДІ )

 VNS=-13(МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМАХ ВІД’ЄМНОЇ НАПРУГИ НА ВИХОДІ )

+ CMRR=100K(ПОСЛАБЛЕННЯ СИНФАЗНОЇ НАПРУГИ НА ВХОДАХ ) GBW=1MEG( ВХІДНИЙ ОПІР МІЖ ОБОМА ВХОДАМИ ) PM=60( ЗСУВ ФАЗИ СИГНАЛУ  НА ВИХОДІ ) PD=25M( ШВИДКІСТЬ НАРОСТАННЯ НАПРУГИ НА ВИХОДІ ) IOSC=20M( МАКСИМАЛЬНИЙ ВИХІДНИЙ СТРУМ ))

Мікросхема , що стоїть на виході підсилювача , тобто є кінцевим підсилювачем потужності також є операційним підсилювачем, що має потужний вихідний каскад , має слідуючі параметри :

.MODEL TA7336P OPA (LEVEL=1 TYPE=1 C=30P A=200000 ROUTAC=75 ROUTDC=125 VOFF=1M

+ IOFF=1000P SRP=500K SRN=500K IBIAS=100N VEE=-15 VCC=15 VPS=13 VNS=-13

+ CMRR=100K GBW=1MEG PM=60 PD=25M IOSC=20M)