Дослідження типових регістрів; побудова ЦПП на основі регістрів

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

Кафедра радіотехніки

Звіт

з лабораторної роботи №8

на тему : “ Регістри ”

Варіант 1

Керівник д.т.н. проф.                                   ______________  Кофанов В.Л.

Студенти гр. РТ-06                                      _____________    Алешевський Д.

_____________    Чорненький Т.

2008р.


Мета роботи: дослідження типових регістрів; побудова ЦПП на основі регістрів; засвоєння основ застосування регістрів у проектах, використання шаблону оголошення регістрів (Register Declaration); визначення швидкодії за допомогою регістрового дисплея; засвоєння основ побудови послідовнісного пристрою як скінченного автомата.

1. застосування регістра зсуву в графічному редакторі.

          1.1 ГКП на мегафункціях.

Рис 1 – схема несамовідновного а та самовідновного б ГКП.

Рис 2 - часові діаграми несамовідновновного (q[2..0]) та самовідновного (y[2..0]) ГКП.

Рис 3 – швидкодія ЦПП.

Рис 4 – аналіз швидкодії

1.2 ГКП на мегафункції

Рис 5 – схема ГКП на мегафункції.

Рис 6 – часові діаграми самовідновного ГКП на мегафункції.

3. проектування в текстовому редакторі.

3.1 проектування з використанням мегафункції.

title"gkp";

FUNCTION 74295 (ld/shn, clk, ser, d[2..0])

                    RETURNS (q[2..0]);

subdesign 8013

(

load, clk,  d[2..0]             :input;

y[2..0]                                                            :output;

)

variable

          gkp:74295;

begin

          gkp.ld/shn=load;

          gkp.clk=clk;

                    gkp.d[2..0]=d[2..0];

                    y[2..0]=gkp.q[2..0];

          gkp.ser=!gkp.q1&gkp.q0#!gkp.q2;

end;

Рис 7 - часові діаграми.

3.2. проектування в текстовому файлі з використанням мегафукції.

Текст програми:

title"gkp";

include "shreg.inc" ;--- clock, shiftin returns q[2..0]

subdesign 8013meg

(

clk               :input;

q[2..0]                    :output;

)

variable

          g:shreg;

begin

          g.clock=clk;

          g.shiftin=!g.q1&g.q0#!g.q2;

          q[2..0]=g.q[2..0];

end;

Рис 8 – часові діаграми

4. побудова скіченного автомата.

Текст програми:

title "machine";

subdesign 8014

(

c                   :input;

q[2..0]          :output;

)

variable

          gen    : MACHINE

          OF BITS (q[2..0])

          WITH STATES (

                                         s0=0,

                                         s1=3,

                                         s2=5,

                                         s4=6,

                                         s5=7,

                                         il1=1,

                                         il2=2,

                                         il3=4

                                         );

begin

          gen.clk=c;

          q[2..0]=gen.q[2..0];

          CASE gen IS

                    WHEN s0 => gen = s1;

                    WHEN s1 => gen = s2;

        WHEN s2 => gen = s4;

                    WHEN s4 => gen = s5;

                    WHEN OTHERS => gen = s0;

          END CASE;

end;

Рис 9 - часов ідіаграми скінченної машини.

Проектування з використанням иаблиці відповідності.

Текст програми:

TITLE "перемикальна таблиця";

SUBDESIGN 8014gkp

(

          C, R, LD      :  INPUT;

          Q[2..0]         :  OUTPUT;

)

VARIABLE

          gkp    : MACHINE

          OF BITS (q[2..0])

          WITH STATES (

                    s0 = 0, s1 = 3, s2 = 5, s4 = 6, s5 = 7, il1 =1, il2 = 2, il3=4);

BEGIN

          gkp.clk = C; gkp.reset = R;

          Q[] = gkp.q[];

          TABLE

          LD, gkp  => gkp;

          ------------------------

    0,  s0    => s1;   1,  s0    => il1;   0,  s1    => s2;    1,  s1    => s4;

          0,  s2    => s4;   1,  s2    => s2;    0,  s4    => s5;    1,  s4    => s5;        

                                                                                        0,  s5    => s0;            

          0,  il1   => il2;  1,  il1   => il1;   0,  il2   => s2;    1,  il2   => il2;       

          END TABLE;

END;

Рис 10 – часові діаграми.

5. дослідження блок схеми ГКП.

Рис 11 – блок- схема пристрою.

рис 12 – часові діаграми.

Похожие материалы

Информация о работе