Електричний розрахунок каскадів пристрою. Розрахунок каскаду кінцевого підсилення. Розрахунок спотворень в ККП. Розрахунок регуляторів контрастності і яскравості, страница 3

                                                                                 

 ( кОм )

Отримавши значення усіх резисторів подільника, можна визначити величину вхідного опору

                                                                                              (65)

 ( кОм )

          Визначаэмо величину опору Rф і ємність конденсатора Сф:

                                                                                              (66)

          ІΣ = (1,3…1,5)мА×n , де n = 1                                                                 (67)

                                                                                                   (68)

           ( кОм )

           ( мкФ )

          Розрахунок величини ємності розділового конденсатора

                                                                      ( 69 )

          ( мкФ )

                                                                                     (70)

           

          З ряду Е24 вибираємо реальні елементи

R1 = 51 ( кОм )

R2 = 8,2 ( кОм )

Rн = 6,2 ( кОм )

Rе = 1,2 ( кОм )

Rф = 1,2 ( кОм )

Cе = 47 ( мкФ )

Cр = 1,0 ( мкФ )

Сф = 68 ( мкФ )

Сд = 6,8(мкФ)

Для резисторів необхідно визначити їхню потужність:

РR1 = U R1 ∙ Iпод = 10,4 ∙ 0,2 ∙ 10-3 = 0,0021 ( Вт )

Р Rб2 = U Rб2 ∙ Iпод = 1,6 ∙ 0,2 ∙ 10-3 = 0,0032 ( Вт )

Р Rн = U Rн ∙ Iк = 6 ∙ 1 ∙ 10-3 = 0,006 ( Вт )

Р Rе = U Rе ∙ ( Iкб ) = 1,2 ∙ (1+0,02) ∙10-3 = 0,00124 ( Вт )

3.3.1. Розрахунок коефіцієнтів підсилення каскаду

-  по напрузі

КU = S0 ∙ R                                                                                              ( 71 )

де       R =                                                                                          ( 72 )

          R =  ( кОм )

          КU = 0,02 ∙ 780 =29 ( дБ )

-  по струмові

Кі = КU                                                                                               ( 73 )

де                                                                             ( 74 )

           

          Кі =29∙42( дБ )

-  по потужності

Кр.розр = 10 lg Кі ∙ КU                                                                                ( 75 )

Кр.розр = 10 lg 42 ∙ 29 = 31 ( дБ )

Так як Кр.розр  більше Кр , це свідчить про те що даний транзистор і каскад задовольняє нашим вимогам.

3.3.2.  Розрахунок спотворень в каскаді попереднього підсилення

Необхідно знайти частотні спотворення в області високих частот для транзистора і для схеми по формулах ( 45 – 49 ).

             

 ( раз ) = 0,011 ( дБ )

Для схеми частотні спотворення будуть складати, при

           Свих = 7 ( пФ ); См = 10 ( пФ ); Свх = 1 ( пФ )

          ( раз ) = 2.4 ( дБ )

          Частотні спотворення в області верхніх частот для усієї схеми будуть дорівнювати сумі усіх спотворень:

          Мвід.підс = 0,82+0,011+1,21+0,44 = 1.8 ( дБ )

Дані спотворення не перевищують заданих в ТЗ.

3.4. Розрахунок регуляторів контрастності і яскравості


Регулювання контрастності – це регулювання рівня сигналу. Дане регулювання можна забезпечити по входу підсилювача. Оскільки Rвх повинне бути більше 1 кОм , то Rрег вибираємо 3 кОм.

                 Рис. 5. Регулятор контрастності.

                                                        ( 76 )

де Rконт – опір контактів, який вибирається в межах 5…10 Ом

          Rконт вибираємо рівним 10 Ом

           ( дБ )

          Розрахуємо R1 , для цього використаємо такі формули:

          Мн = , де                                                                             (77)

          ωn = 2πF                                                                                                (78)

          τn = Cp (R1 + Rвх.сл)                                                                                  (79)

          При виборі R1 потрібно досягти того, щоб Мн → 0

Візьмемо R1 = 300 (кОм)

          ω = 2×π×30 = 188,4 (Гц)

          τn = 0,9×10-6 (300×103 + 1×103) = 0,27

          Мн = =1 (раз) = 0 (дБ)

          Дана схема забезпечує глибину регулювання більшу ніж задано в ТЗ, це нас цілком задовольняє.

          Регулювання яскравості – це зміна за постійним струмом потенціалу катода кінескопа від низьких напруг ( декілька вольт ) до сотні вольт. Зміна яскравості на 20 дБ буде відповідати зміні напруги катода:

                                                                                                     ( 80 )


Звідки   ( В )

Рис. 6. Регулятор контрастності.      

Для забезпечення необхідної глибини регулювання, опори  подільника вибираються наступні: R2=1,5 кОм; R1=5 кОм R3=10 кОм R4=1 кОм.