Оптимізація технологічних процесів галузі: Методичні вказівки до виконання практичних робот, страница 6

План семінару:

1.   Альтернативні технології виробництва кісткових напівфабрикатів.

2.  Альтернативні технології виробництва жиро – рослинних напівфабрикатів.

3.  Альтеративні технології виробництва напівфабрикатів із птиці.

4.  Альтернативні технології виробництва напівфабрикатів із субпродуктів.

5.  Альтернативні технології виробництва реструктурованої продукції із яловичини.

6.  Обговорення проектів НД на розроблену м’ясну продукцію.

Контрольні запитання для проведення бесіди

1.  Чим обумовлено збільшення асортименту напівфабрикатів для підприємств ресторанного господарства?

2.  Який асортимент принципово нових видів кулінарної продукції напівфабрикатів розробляє промисловість?

3.  Які продукція підприємств ресторанного господарства являється найбільш праце ємною?

4.  В чому сутність технологічного процесу приготування кісткових бульйонів?

5.  Сутність технології виробництва бульйонів із подрібненої кістки?

6.  В чому сутність технології виробництва напівфабрикату сухого м’ясо-кісткового бульйону?

7.  В чому сутність технології виробництва м’ясо-кісткового напівфабрикату «Хаш», м’ясо-рослинного напівфабрикату «Голубці ліниві», «Овочі фаршировані м’ясом»?

8.  Яка особливість і перевага розробки багатофункціонального напівфабрикату «Соус – паста із м’ясопродуктів»?

9.  В чому багатофункціональність використання напівфабрикатів: «Соус – паста із м’ясопродуктів», «Печінка рублена», «Нирки рублені», «Закуски Апетитної» та інше?

10. В чому сутність технології виробництва жиро - рослинного напівфабрикату «закуски апетитної»?

11. Які альтернативні багатофункціональні напівфабрикати із жиро – рослинної сировини розроблені?

12. Які існують утримуючі фактори технологічних аспектів переробки субпродуктів?

13. Які існують шляхи альтернативної переробки субпродуктової сировини в промисловості?

14. Яка принципова технологічна схема виробництва напівфабрикату «Печінка рублена»?

15. Які існують направлення альтернативної технології створення натуральної цільношматкової продукції?

Література

1.  Безотходная технология переработки, сельскохозяйственной птицы в кулинарную продукцию: Монография (М.И. Беляев, А.П. Горбанев, Н.И. Есинова и др; ХИОП. – Харьков, 1989, – 144 с.)

2.  М.И. Біляєв. Особистість, вчений, педагог… - публ. зб./ред. Черевко А. І. Харків, ХДУХТ, 2008, - 124 с.

3.  Димитриевич Л.Р. Технология производства полуфабрикатов высокой степени готовности из свиной печени, селезенки и мяса механической обвалки. Автореферат., М.,1987. – 19 с.

4.  Скурихина Л.А. Технологія жиро – рослинних кулінарних виробів для підприємств харчування. Автореферат., Харків. – 1995.

5.  Ибрагимова Л.Р. Технология переработки мяса животных вынужденного убоя в кулинарную продукцию. Автореферат. Харьков. – 1991, 19 с.

6.  Горбань В.Г. Технологія фаршу з яловичини з ферментованих та кулінарних виробів на його основі. Автореферат. Харків. – 2007, 19 с.

7.  Підворчан Д.Е. Технологія напівфабрикату кісткового харчового та паштетних печінкових мас з його використанням. Автореферат. Харків. – 2007, 19 с.

8.  Серик М. Л. Технологія композиції мінерально – білково – жирової та м’ясних січених виробів з її використанням. Автореферат. Харків. – 2008, 19 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Димитрієвич Любов Радоївна

Оптимізація технологічних процесів галузі

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт

для студентів 5 курсу спеціальності

8.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

денної та заочної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ Сумського національного аграрного університету м. Суми, вул. Кірова, 160

Підписано до друку: _________ 2009 р. Формат А 5: Гарнітура Times New Roman

Тираж _____ примірників Замовлено _______ Умовно друкованих аркушів