Оптимізація технологічних процесів галузі: Методичні вказівки до виконання практичних робот

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Оптимізація технологічних процесів галузі

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робот

Суми 2009

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Факультет харчових технологій

Оптимізація технологічних процесів галузі

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт

для студентів 5 курсу спеціальності

8.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

денної та заочної форми навчання

Суми 2009


УДК 641.5

Оптимізація технологічних процесів галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робот для студентів 5 курсу спеціальності 8.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форми навчання. Укл.: Димитрієвич Л.Р., Суми: Сумський національний аграрний університет - 2009. - С. 25.

Рецензенти: Скуріхіна Л.А., к.т.н., доцент кафедри технології м’яса ХДУХТ;

                          Якуба О.Р., д.т.н. професор кафедри ТОХВ;

Друкується згідно рішення вченої ради ННІТІ Сумського національного аграрного університету.

Протокол № 8 від 21 квітня 2009 р.

© Сумський національний аграрний університет, 2009 р.

ЗМІСТ

стор

Тематичний план ………………………………………………………

6

Тема практичного семінарського заняття №1. Оптимізація технологічних процесів підготовки м’ясної продукції. (2 години).

Література

6

8

Тема практичного семінарського заняття №2. Оптимізація технологічних процесів виробництва фаршевої м’якої продукції (напівфабрикати, ковбас, консервів). (4 години).

Література

9

10

Тема практичного семінарського заняття №3. Оптимізація технологічних процесів виробництва цільном’язової м’ясної продукції. (4 години).

Література

13

15

Тема практичного заняття №4. Оптимізація виробництва реструктурованої м’ясної продукції із нетрадиційної сировини. Вміст ТУ і ТІ на м’ясну продукцію.   (4 години).

Література

17

20

Тема практичного семінарського заняття №5. Альтернативні технології виробництва м’ясної продукції. Обговорення проектів нормативної документації на розроблену м’ясну продукцію. (4 годин).

22

Література

24

Тематичний план практичних занять

Номер

Тема та зміст заняття

Обсяг, год.

з/п

денна ф. н.

1

Оптимізація технологічних процесів підготовки м’ясної продукції

2

2

Оптимізація технологічних процесів виробництва фаршевої м’ясної продукції (напівфабрикатів, ковбас, консервів).

4

3

Оптимізація технологічних процесів виробництва цільном’язової м’ясної продукції.

4

4

Оптимізація виробництва реструктурованої м’ясної продукції із нетрадиційної сировини. Вміст ТУ і ТІ на м’ясну продукцію.

4

5

Альтернативні технології виробництва м’ясної продукції. Обговорення проектів нормативної документації на розроблену м’ясну продукцію.

4

Всього:

18

Практичне семінарське заняття № 1

(2 год.)

Тема: Оптимізація технологічних процесів підготовки м’ясної продукції.

План семінару:

1.  Оптимізація технологічних процесів розділки туш.

2.  Принципи та способи оптимізації дозрівання і покращення консистенції м’яса.

3.  Оптимізація технологічного процесу виробництва м’ясопродуктів з використанням мікрофлори.

4.  Оптимізація технології посолу в ковбасному виробництві.

5.  Способи зберігання високих функціонально – технологічних властивостей «парного» мороженого м’яса.

Контрольні запитання для проведення фронтальної бесіди.

1.  Причини застосування різних способів розділки м’ясних туш після їх охолодження на підприємствах м’ясної промисловості?

2.  Чому у вітчизняній практиці найбільш широко використовують комбіновану і ковбасну розділку напівтуш?

3.  Які особливості має диференційна та напівфабрикатна розділка яловичих напівтуш?

4.  Які переваги дає використання деяких способів розділки свинячих напівтуш?

5.  Які способи впливу на м’ясну сировину використовують в цілях інтенсифікації і отримання консистенції м’яса?

6.  Які фізичні способи впливу на м’ясо використовують з метою інтенсифікації дозрівання та покращення консистенції м’яса?

7.  Які механічні та хімічні способи впливу на м'ясо використовують з метою інтенсифікації дозрівання та покращення його консистенції?

8.  Які біологічні способи впливу на м'ясо використовують з метою інтенсифікації дозрівання та покращення його консистенції?

9.  Які фактори визначають стабільність якості м’яса при зберіганні?

10.  Як використовується мікрофлора з метою оптимізації технологічних процесів виробництва м’ясної продукції?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
132 Kb
Скачали:
0