Енергозаощадження у виробництвах м’яса та м’ясних продуктів. Мотори та приводи, страница 2

-  раціональний вибір засобу сушіння;

-  використання схем з рециркуляцією сушильного агенту;

Випарювання широко використовують в харчових виробництвах. Випарні апарати являються самостійними ланками технологічних схем і достатньо часто визначають їх техніко – економічні показники. Випарювання здійснюють в апаратах з обігрівом через стінку і працюючих по принципу прямого контакту високотемпературного теплоносія з випарюваним продуктом.

В промисловості використовується одно і багатокорпусні випарні установки. Багато корпусні випарні установки дозволяють багатократно використати тепло віддаваєме гріючим паром у першому корпусі. З підвищенням числа корпусів значно підвищується економічність установки.

Таблиця . Витрати енергії в залежності від числа корпусів випарної установки.

                      У практиці, в діючих технологіях число корпусів не перевищує 10, а найбільш поширені 2-4 корпусні установки. При виборі кількості стадій випарювання необхідно враховувати загальні витрати енергії. Підвищення енергоефективності випарної установки можна, якщо підвищити ефективність кінцевого використання енергії. Це досягається багаторазовим використанням тепла. Існують також апарати з природною та примусовою циркуляцією. Перевагою апаратів з примусовою циркуляцією є високий коефіцієнт тепловіддачі. Використання примусової циркуляції особливо ефективно, якщо апарат виготовляється із матеріалу з високою теплопровідністю, наприклад міді.

Контактні апарати. У контактних апаратах головним джерелом тепла є топочні гази. Дякуючи тому, що в цих апаратах забезпечується більша поверхня зіткнення фаз, інтенсивне перемішування і ефективний тепло – та масообмін між гріючим паром і випаровуючим розчином, коефіцієнт використовування теплоти згорання досягає 90-95%. Питомі витрати тепла на випаровування 1т води у контактних апаратах в 1,4 рази нижче. При експлуатації діючих випарних апаратів, також як і для сушарок, необхідно слідкувати за станом ізоляції нагрітих поверхонь. Рекомендована температура поверхні випромінювання не повинна перевищувати 30-35ºС. Необхідно прагнути до удосконаленої системи управління процесом випарювання. Значний ефект можна досягти шляхом неперервного контролю швидкості випарювання, в першу чергу контролю концентрації розчину, температури упарювання, регулювання подачі теплоносія.

Кристалізація – це широко використовуваний в харчових технологіях процес виділення твердої речовини при затвердінні. Кристалізація застосовується при виробництві солі, сиру і масла. Основні шляхи підвищення енергоефективності кристалізації:

-  обґрунтований вибір конструкції і типу;

-  використання багатокорпусних вакуум – кристалізаторів;

-  підтримання теплових режимів;

-  раціональне використання охолоджувальної води.

Системи теплопостачання. Існують три фактори, впливаючі на ефективність систем теплопостачання:

-  теплові витрати – витрати енергії із системи теплопостачання поперед цього викликаються неефективною, конструкцією системи.