Енергозаощадження у виробництвах м’яса та м’ясних продуктів. Мотори та приводи, страница 3

Втрати тиску- в цьому випадку визначаючим фактором є співвідношення між розміром трубопроводів і завантаженням по пару або воді, для якої вони використовуються.

Надлишковість системи – при розгляді системи теплопостачання в першу чергу слід спрощувати її складність.

Казани і горілки – з’являються серцем постачання енергії. Самими великими втратами в казанах незмінно з’являються витрати з димовими газами, які виходять із димоходів. З одного боку, це дуже бажано, так як попереджує корозію і забруднення приміщень. Вибір типу горілки повинен розглядатись в залежності від форми топок, які використовуються в газотрубних казанах. Для великих топок, які використовуються в водотрубах ідеально підходять струйні або парові горілки.

Теплове охолодження і заморожен6ня має важливе значення у виробництві харчових продуктів. Збереження високої якості швидко псуючихся продуктів необхідно всім областям людської діяльності, тому що із – за недостатнього використання холоду в світі втрачається в середньому 25% харчових продуктів.

Існує три класа холодоагентів:

-  охолоджувальна вода;

-  льодьона вода;

-  розсол.

Точна, системна і регулярна робота приводить до зниження енергетичних витрат, особливо при експлуатації холодильних машин глибокого охолодження. Невеликі зміни в параметрах можуть мати вплив на витрати енергії:

-  зростання на 1ºС температури конденсації приведе до зростання втрат на 2-4%;

-  зменшення на1ºС температури випарювання дає зростання втрат на 2-4%;

-  дросильний клапан може дати зростання енергії до 20%;

-  грубе регулювання допоміжного обладнання також призводить до втрат енергії.

Мотори та приводи. Електродвигуни грають важливу роль в промисловому виробництві. На системи електродвигунів приходить 60% всієї енергії яка використовується. Статор і ротор двигуна, це серце двигуна, перший проводить струм навантаження, другий індукційний струм. Сучасні двигуни мають в складі більше міді і високоякісну сталь. Ціль використання двигунів з перемінною швидкістю заклечається в регулюванні і установленні оптимальної швидкості обертання двигуна, що практично неможливо з двигунами постійної швидкості. Приводи з перемінною швидкістю діляться на три категорії:

-  з електронним регулюванням;

-  багатошвидкісні;

-  електромеханічні системи.

Слід використовувати електродвигуни з високими показниками ефективності. При обслуговуванні регульованих приводів слід вивчати робочі характеристики насосів або вентиляторів; досягти економічності при використанні приладів по регулюванню швидкості. Можна тільки у випадку, якщо більшу частину робочого часу двигун працює з неповним навантаженням.

            Рекомендована література.

1.  Федоренко С. Енергоефективність в промисловості: Изд.March Consnltiny Group, Суми, 1999.-с.170.

2.  Єресько Г.О., Шинкарик М.М., Ворощук В.Я. Технологічне обладнання молочних виробництв. Київ. Фірма “Інокс”. 2007.- с.344.

3.  Винникова Л.Г. Технология мяса и мясних продуктов. Киев. Фирма «Инокс», 2006.-с.600.