Правила вибору варіантів завдань для самостійної роботи та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи тваринництва і ветсанекспертизи", страница 4

131.  Ветеринарно-санітарний контроль кишкового виробництва. Санітарно-мікробіологічні показники кишкової сировини. Гігієнічні вимоги до обробки кишкової сировини.

132.  Ветеринарно-санітарна експертиза кишок і кишкових фабрикатів.

133.  Ветеринарно-санітарний контроль виробництва ковбасних виробів.

134.  Ветеринарно-санітарна оцінка ковбасних виробів.

135.  Ветеринарно-санітарний контроль виробництва солоних продуктів.

136.  Ветеринарно-санітарний контроль виробництва напівфабрикатів.

137.  Ветеринарно-санітарний   контроль   у   консервному   виробництві. Вимоги до сировини, допоміжних матеріалів.

138.  Санітарні    вимоги    до    технологічного    процесу    виготовлення стерилізованих консервів.

139.  Санітарні    вимоги   до    виробництва    пастеризованих    шинкових консервів.

a.  160.Санітарні   вимоги  до  сировини,   інгредієнтів   і  жерстяної тари  у виробництві пастеризованих шинкових консервів.

140.  Санітарно-мікробіологічний контроль якості готових консервів.

141.  Гігієнічні вимоги до збирання і оброблення крові.

142.  Гігієнічні    вимоги   до   збирання    і    перероблення    ендокринної, ферментної та спеціальної сировини.

143.  Гігієнічні вимоги до виробництва харчової желатини.

144.  Ветеринарно-санітарні       вимоги       до       шкуроконсервувального виробництва.

145.  Ветеринарно-санітарний контроль продукції та шкуроконсервуваль­ного цеху,

146.  Гігієна виробництва сухих тваринних кормів. Особливості санітарних вимог до виробничих приміщень.

147.  Санітарні вимоги до процесу перероблення нехарчової сировини.

148.  Виробництво   -   ветеринарний   контроль   готової   продукції   цеху технічних фабрикатів.

149.  Принципи засоби санітарного оброблення на підприємствах м'ясної промисловості.

150.  Особливості санітарного оброблення  окремих цехів  підприємств м'ясної промисловості.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1.  Ветеринарно-санитарная зкспертиза продуктов животноводства. Справочник под ред. П.В. Житенко. - 2-е, изд. перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1982.

2.  Ветеринарно-санитарная зкспертиза продуктов животноводства: Справочник под ред. П.В. Житенко , М.В. Боровков, В.А.Макаров и др, под. ред. П.В. Житенко. - М.: Агропромиздат, 1989,

3.  ГОСТ 7595-79 Мясо. Разделка говядиньї для розничной торговли.

4.  ГОСТ 23219-78 Мясо. Разделка телятинь для розничной торговли.

5.  Кухарова Л.Я. Производственно-ветеринарньїй контроль в мясной промьішленности. - М.: Пищевая промьішленность, 1969.

6.  .А. Лебедева и др. Анатомия и гистология мясопромьішленньїх животньїх. - М.: Агропром, 1985.

7.  Макаров В.А, Фролов В.П., Шукльїн Н.Ф. Ветеринаро -санитарная зкспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. Под ред. Макарова В.А. - М.: Агропромиздат, 1991,

8.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: "Основи тваринництва і ветсанекспертизи". - К.: КТУХП. 1993.

9.  Производственно-технический контроль и методьі оценки мяса, мясо-и птицепродуктов: Справочник под ред. В.М. Горбатова, - М.: Пищевая промьішленность, 1974,

10.       Хоменко В.І., Микитюк П.В., Кравців Р.Й. та ін. Практикум з
ветеринарно- санітарної експертизи з основами технології та стандартизації
продуктів тваринництва і рослинництва. - Київ: Ветінформ, 1998.

Додаткова:

1.  Практикум із свинарства і технології виробництва свинини / В.І. Герасимов, Л.М.Цицюрський, І.М.Домашенко, Г.С. Походня; За ред. В.І. Герасимова. - К.: урожай, 1995.

2.  Тваринництво. За ред. А.М. Жадана. - К.: Урожай, 1982.

3.  Цюцюс Г.П., Старчиков Н.И. Пищеводство. -М.: Агропромиздат, 1989.