Правила вибору варіантів завдань для самостійної роботи та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи тваринництва і ветсанекспертизи"

Страницы работы

Содержание работы

Правила вибору варіантів завдань для самостійної роботи та правила виконання

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Мета контрольної роботи - вивчення основних розділів дисципліни за рекомендованою літературою і зміцнення набутих знань в умовах м'ясокомбінату.

Студент повинен виконати контрольну роботу у вигляді письмових відповідей на запитання згідно зі своїм варіантом. Номер варіанта відповідає порядковому номеру студента в журналі деканату, заочного факультету.

 Завдання до контрольної роботи

Номер варіанта

Номер запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ЗО

1, 31,61,91, 121, 151

2,33,64,93, 124, 158

3,34,62,96, 122, 157

4,32,63,94, 127, 154

5,35,65,98, 123, 152

6,37,66,95, 125, 156

7,38,69,97, 129, 160

8,41,68,92, 126, 149

9,39,67,99, 131, 159

10,40, 70, 100, 128, 155

11.42.71,  101, 130, 161

12.43.71,  103, 132, 162

13.44.75,         102, 133, 153 14,45,79, 104, 136, 167

15.48.77,          110, 134, 168 16,46,74, 108, 135, 163

17.50.76,         107, 137, 164

18.60.73,         109, 138, 170

19.49.78,          105, 139, 165 20,47, 80, 106, 140, 166

21, 60, 111, 118, 141, 169

22.58.81,  112, 142, 171

23.58.81,  117, 144, 175

24,57,86, 120, 143, 178

25,56,85, 119, 148, 174

26.55.81,  116, 147, 176

27, 54,84, 115, 146, 177

28.53.89,  114, 145, 173

29, 52, 89, 113, 150, 180

ЗО, 51,87, 111, 172, 179

Варіанти  контрольних завдань :

1.  Що таке гістологія? Чому знання гістології необхідні технологу?

2.  Яка гістологічна будова клітин тваринного організму?

3.  Що таке тканини? Яка їхня гістологічна будова?

4.  Які є чотири основні типи тканини? Яка їхня характеристика?

5.  Яка гістологічна будова епітеліальних тканин?

6.  Що таке міжклітинна речовина? Яка її будова і функції?

7.  Яка гістологічна будова м'язової тканини? Які її різновиди? місце розташування в організмі тварин, її функції?

8.  Яка гістологічна будова пухкої і жирової сполучної тканин? Де вона розташована в організмі? Які її функції?

9.  Яка гістологічна будова щільної сполучної тканини? Які її види? Де вона розташована в організмі? Які її функції?

10.  Яка гістологічна будова твердої сполучної тканини? Які її функції?

11.  Що є основним методом гістології?

12.  Яка гістологічна будова нервової тканини. Які її функції?

13.  Яка гістологічна будова слизової оболонки?

14.  Яка гістологічна будова стінки кишок?

15.  Яка гістологічна будова шкіри птахів і тварин?

16.  Яка гістологічна будова печінки і підшлункової залози?

17.  Що таке сполучна тканина? її різновиди, місце розташування в тілі сільськогосподарських тварин.

18.  Анатомія     як     наука,     основні      методи     дослідження,      що використовуються в науці. Практичне застосування анатомії.

19.  Склад тіла тварини та роль органічних і неорганічних речовин в життєвих процесах.

20.  Загальні закономірності будови організму. Чим вони зумовлені?

21.  Що таке м'ясо з анатомічного погляду?

22.  Скелет, його будова, функції.

23.  Кістки тулуба,   голови,  кінцівок.   Промислове  використання  кісток сільськогосподарських тварин і птиці.

24.  Скелетні м'язі, їх будова, функції.

25.  Які органи входять до системи травлення, їх функції і промислове використання?

26.  Будова і функції органів ротової порожнини і шлунку у різних видів тварин.

27.  Будова та функції кишечнику. Анатомічні й виробничі назви кишок ВРХ, ДРХ, свиней. Яке їхнє промислове використання?

28.  Особливості будови органів травлення птахів.

29.  Особливості процесу травлення їжі жуйних тварин.

30.  Основні ферменти, що виробляються органами травлення тварин.

31.  Будова і функції кровоносної системи.

32.  Велике та мале кола кровообігу.

33.  Склад, будова та функції крові, її промислове використання.

34.  Будова серця. Які особливості анатомічної будови серця і судин зумовлюють хід крові замкнутим колом?

35.  Основні кровоносні судини голови і шиї. Які судини перерізають під час забою тварин і птиці?

36.  Як вводять порожнистий ніж під час знекровлення тварин і чому? Яка загальна кількість крові в організмі? Скільки її виходить після забою тварин?

37.  Суть процесу згортання крові. Фактори, які впливають на цей процес.

38.  Органи кровотворення, їх будова і функції.

39.  Будова і функції лімфатичної системи.

40.  Мета огляду лімфатичних вузлів під час ветеринарно-санітарної експертизи м'ясних туш і органів.

41.  Склад і функції лімфи.

42.  Анатомічна будова і функції органів дихання сільськогосподарських тварин і птахів.

43.  Особливості будови гортані, трахеї і легенів у зв'язку з їх функціями у тварин і птахів.

44.  Анатомічна   будова   органів   сечоутворення   і   сечовиділення,   їх промислове використання.

45.  Будова нирок, їх функції та анатомічні відмінності у різних видів тварин.

46.  Будова   та   функції  залоз   внутрішньої  секреції,   їх  промислове використання.

47.  Будова та функції печінки і підшлункової залози.

48.  Ендокринні   залози   як   сировина   для   виготовлення   продуктів спеціального призначення.

49.  Будова та функції нервової системи.

50.  Головний мозок. Які функції він виконує?

51.  Будова шкіри і її похідних. їх роль у промисловості.

Похожие материалы

Информация о работе