Вивчення будови, роботи та експлуатації обладнання лінії переробки птиці продуктивністю 100 т/год

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота №1 -4 год.

Тема : Вивчення будови, роботи та експлуатації обладнання лінії переробки птиці продуктивністю 100 т/год.

1.Мета роботи: Вивчити будову, роботу та правила безпечної експлуатації обладнання, що входить до технічної схеми переробки сухопутної птиці.

2. Порядок виконання роботи

2.1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2.2. Вивчити технічну характеристику обладнання.

2.3. Вивчити конструкцію обладнання.

2.4. Вивчити порядок організації роботи на технологічному обладнанні.

3. Звіт про роботу.

3.1. Записати марку обладнання, що використано в технологічній лінії.

3.2. Зобразити схему роботи барабанної пальцевої перознімальної машини.

 3..3.Описати правила безпечної експлуатації обладнання лінії.

4. Контрольні питання.

4.1. Яке обладнання використовують для електрооглушення птиці?

4.2. Яка будова апарата РЗ-ФЗО для електрооглушення птиці?

 4.З. Які апарати для оглушення птиці електрострумом ви знаєте?

4.4. Яке обладнання використовується для убою птиці та збору крові?

 4.5. Що таке шпаріння?

4.6. Які сили необхідно подолати при видаленні пера?

4.7. Від яких факторів залежать ці сили?

4.8. Якими методами можливо їх ослабити?

4.9. Як влаштовані установки для шпаріння птиці?

4.10. Що таке опалка?

4.11. Які апарати використовують для опалки птиці?

4.12. Які типи машин використовують для видалення крупного оперення?

4.13. Які основні типи машин з пальцевими робочими органами?

4.14. Як влаштовані машини з бильними робочими органами?

4.15. Які машини використовують для відділення голів від тушок птиці?

4.16. Як влаштовані машини для відрізки ніг від тушок птиці?

4.17. Які машини використовують для очищення внутрішньої полості тушок птиці?

Похожие материалы

Информация о работе