Вивчення циклу парокомпресійної холодильної машини

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота № 5 -4год.

         Тема : Вивчення циклу парокомпресійної холодильної машини.

1. Мета роботи: Вивчити будову, роботу та експлуатацію парокомпресорних холодильних машин. Вивчити робочий процес холодильної машини в різних схемах та різновидів організацію циклу.

Обладнання: Побутовий холодильний агрегат «Донбас». Макети торгівельних агрегатів

2. Порядок виконання роботи

2.1. Пройти інструктаж по техніці безпеки і охороні праці на робочому місці.

2.2.Вивчити схему холодильних машин з відокремлювачем рідини та переохолоджувачем.

2.3. Вивчити робочий процес холодильної машини з сухим ходом компресора та переохолоджувачем.

2.4. Розглянути цикл холодильної машини одноступеневого стиснення з сухим ходом, переохолодженням та дроселюванням.

2.5. Розглянути вимоги до холодильних агентів та показати найбільш поширені з них.

2.6. Вивчити техніку безпеки при обслуговуванні промислових холодильних машин.

2.7. Намітити заходи по заощадженню енергоресурсів при експлуатації холодильників.

            3. Звіт про роботу.

3.1. Зробити опис роботи парокомпресійної холодильної машини з сухим ходом компресору, пере охолоджувачем та дросельним зниженням температури холодильного агента.

3.2. Зробити аналіз роботи ідеальної холодильної машини та машини з сухим ходом, пере охолоджувачем по циклу холодильної машини.

3.2 Зробити огляд по складових частинах реальної холодильної машини.

3.3. Скласти рисунки складових частин і деталей холодильної машини.

3.5. Розглянути та описати безпечну експлуатацію холодильної машини.

3.6. Надати пропозиції по енергозаощадженню холодильної машини.

            4. Контрольні запитання.

4.1. Що таке цикл ідеальної холодильної машини?

4.2. Чим відрізняється цикл холодильної машини з сухим ходом від мокрого циклу?

4.3. Які бувають холодильні агрегати.

4.4. Безпечна експлуатація холодильних машин, у чому складається її небезпека при експлуатації.

4.5. Складові автоматизації холодильного циклу машин.

4.6. Розморожування та миття холодильної машини.

Похожие материалы

Информация о работе