Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування та особистої гігієни персоналу

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторно-практичне заняття № 3

Тема: Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування та особистої гігієни персоналу

Мета: Ознайомитись із санітарно-гігієнічними вимогами до утримання підприємств харчування та особистої гігієни працівників

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1. Гігієнічні принципи видалення і знешкодження рідких залишків.

Очищення населення місць від залишків включає наступні етапи: збір, видалення, знешкодження і утилізацію залишків.

Основний гігієнічний принцип очищення населених місць від покидьків – мінімальні контакти з ними людини і зовнішнього середовища. З цією метою процеси збору і видалення відходів повинні бути механізовані і, крім того, повинні проводитися з максимальною герметизацією.

Рідкі залишки знищують двома способами: спеціальним транспортом за межі населеного пункту (вивізна система); по трубах (сплавна система – каналізація).

Очищення стічних вод здійснюється спочатку механічним шляхом в спеціальних спорудах – відстійниках, а потім біологічним методом на спеціальних земельних ділянках або в штучних спорудах, де відтворюються грунтові процеси мінералізації під впливом мікроорганізмів.

Перед спуском у водоймища стічну воду протягом 1 ч знезаражують хлоруванням (доза активного хлора 10-15 міліграм/мл).

Важливою гігієнічною мірою захисту навколишнього середовища є ретельна ізоляція сміття як в процесі зберігання в сміттєзбірниках, так і при транспортуванні.

Для збору і вивозу твердих залишків найбільш прийнятна з гігієнічної точки зору система змінних контейнерів.

Знешкодження і утилізація твердих залишків здійснюються різними методами:

– біотермічним – відходи під впливом грунтової термофільної флори знешкоджуються з утворенням цінного добрива – гумусу, нешкідливого в санітарному відношенні; тривалість процесу дозрівання сміття в компостних купах – 2-12 міс., в біотермічних – 20-60 днів;

– на вдосконалених звалищах – в котлованах, ярах, які використовують для цієї мети з дозволу санітарних органів;

– спалюванням при температурі 650-12000С.

Санітарний стан підприємств харчування в значній мірі залежить від правильної організації видалення рідких і твердих залишків.

Видалення рідких залишків. На підприємствах харчування рідкі залишки видаляють за допомогою внутрішньої побутової і виробничої каналізації, яка обладналася на всіх підприємствах незалежно від їх потужності і ступеня впорядкування місцевості.

Внутрішня каналізація повинна відповідати двом основним санітарним вимогам: бути максимально ізольованою від виробництва в місцях зберігання продуктів; мати лінії виробничих стоків, що прокладаються окремо від побутової каналізації. Так, для видалення виробничих стоків передбачаються внутрішні мережі каналізації з самостійними випусками, не пов'язані з внутрішніми частинами побутової каналізації. На підприємствах, розташованих в неканалізованній місцевості, передбачається пристрій каналізації для спуску виробничих і побутових стічних вод, що надходять по окремих лініях.

Не допускається прокладка внутрішніх каналізаційних мереж з побутовими і виробничими стоками під стелею торгових залів, виробничих і складських приміщень підприємств галузі.

На великих підприємствах повинні бути обов'язково встановлені споруди для очищення стічних вод від жиру, крохмалю, піску до надходження останніх в зовнішню каналізаційну мережу (СНіП ІІ 8Л - 71).

Якщо підприємство харчування розташоване на першому поверсі будівлі іншого призначення (житлові, торгівельні центри, учбові будівлі), повинна бути передбачена ізоляція каналізації підприємства від побутової каналізації основної будівлі.

У неканализованных| районах населених пунктів допускається розміщення підприємств харчування з числом місць не більше 25 (СНіП ІІ 30-76). На таких підприємствах обладналася місцева каналізація для прийому виробничих і побутових стічних вод, що надходять по окремих лініях. На території підприємства обладналися на відстані не менше 25 м від виробничих приміщень туалет і бетонована яма, з’єднані з виробництвом закритим водостоком з гідравлічним затвором (сифоном).

Для збирання побутових стічних вод можуть служити люфтклозети (утеплені туалети, що примикають до будівлі підприємства), які обладналися вигрібними ямами. Вміст ям не повинен бути джерелом забруднення повітря і грунту. Тому ями покривають водонепроникним матеріалом (бетон, цемент, асфальт) і щільно зачиняють зверху. Для видалення газів вигріб люфтклозетів вентилюється за допомогою витяжного вентиляційного каналу.

2. Гігієнічні принципи видалення і знешкодження твердих залишків.

Скупчення твердих залишків на підприємстві може послужити джерелом забруднення його погано пахнучими отруйними газами (наприклад, сірководнем). Крім того, це сприяє розмноженню мікроорганізмів і появі мух, комах, гризунів, що різко погіршує санітарний стан підприємства. Харчові відходи збирають у виробничих приміщеннях і мийних в змінну тару невеликої місткості (12-15 л), зберігають в камерах для відходів при температурі 200 С і щодня вивозять. Відстань між камерою для відходів і мийної повинно бути мінімальним.

Похожие материалы

Информация о работе