Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування та особистої гігієни персоналу, страница 4

До гігієнічних достоїнств люмінесцентних ламп відносяться: більша відповідність спектру випромінювання лампи спектру денного світла; невелика яскравість поверхонь, що світяться; незначне теплове випромінювання. Недоліком люмінесцентних ламп є коливання світлового потоку, що створює мерехтливе світло і незвичне забарвлення предметів. Люмінесцентні лампи не рекомендується встановлювати у виробничих приміщеннях, оскільки при збігу частоти мерехтіння світла і швидкості руху деталей обладнання (наприклад, ножів) виникає так званий стробоскопічний ефект (рухомий предмет сприймається оком як нерухомий), що може послужити причиною травми.

Арматура.Гігієнічне значення арматури – захист очей від надмірної яскравості джерела світла, зміна і напрям характеру світлового потоку, захист від осколків при розриві лампи.

Гігієнічні норми передбачають використання на підприємствах харчування закритої арматури відбитого світлорозподілення, випромінюючої потік у верхню півсферу. В деяких випадках допускається використання світильників рівномірно розсіяного світла, випромінюючих світловий потік у верхню і нижню півсфери. Перерахованим вище гігієнічним вимогам відповідають універсальні світильники із затемненням, а також фарфорові напівгерметичні типу «Люцета», «Кулі», «Плафона».

Слід пам'ятати, що забруднена арматура знижує освітленість робочих місць на 25-30 %.

При розрахунку норм штучного освітлення важливо враховувати точність виконуваних зорових робіт, контрастність з фоном робочого місця, тривалість перебування персоналу на робочому місці. Відповідно до вимог СНіП ІІ АЛ9 – 71 «Штучне освітлення» освітленість повинна складати (у лк): у кухнях, буфетах, заготовочних цехах і мийних при використанні ламп розжарювання – 100, люмінесцентних ламп – 200; у вестибюлях, вбиральнях, вмивальних, туалетах, на драбинах при використанні ламп розжарювання – 50, люмінесцентних ламп – 75; у охолоджуваних камерах з лампами розжарювання – 20; у душових за наявності ламп розжарювання – 30, люмінесцентних ламп – 50.

Контрольні питання

1. Які грунти придатні для підприємств харчування?.

2. Яка епідемічна роль грунту?

3.Які основні принципи видалення і знешкодження рідких залишків повинні дотримуватися на підприємствах харчування?

4. Які основні гігієнічні вимоги твердих покидьків повинні дотримуватися на підприємствах харчування?

5. Яким чином підприємства харчування очищають від рідких і твердих залишків?

6. Які гігієнічні вимоги пред'являються до освітлення підприємств харчування?

7. Яким вимогам повинне відповідати природне освітлення?

8. Які достоїнства і недоліки мають різні джерела штучного освітлення?

Література

  1. Мудрецова-Висс, К.А. Микробиология, санитария и гигиена [Текст]/ К.А.Мудрецова-Висс, А.А.Кудряшова, В.П.Дедюхина - М., Деловая литература, 2001 – 378 с.
  2. Лерина, И.В. Гигиена и санитария общественного питания [Текст]/ И.В. Лерина , А.И. Педенко, Б.И. Белицкий. – М.: Экономика, 1991 – 271 с.
  3. Ципріян, В.І. Гігієна харчування з основами нутріціології [Текст]: Навчальний посібник/В.І. Ципріян – К.: Здоров’я, 1999. – 568 с.
  4. Павлоцька, Л.Ф. Основи фізіології, гігієни та проблеми безпеки харчування [Текст]/ Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич - Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – 441 с.
  5. Корзун, В.Н. Гігієна харчування [Текст]/ В.Н. Корзун. – К.: КНТЕУ, 2003. – 236 с.