Машини і механізми для переробки м’яса та риби. Машини для приготування тіста і кремів, страница 2

На підприємствах харчування для нарізання хліба скибочками різної товщини використовуються хліборізки МРХ - 180, МРХ - 200, МРХ - 300М,    АХМ - 300 (Болгарія).

Рис. 8.12. Машина для нарізання хліба МРХ-200:

1 – каретка; 2 – лоток завантаження; 3 – лоток розвантаження;  4– загорожа 5 – противага; 6- зірочка; 7 – гвинт; 8 – привідний вал; 9- вісь; 10 – ручка; 11- кронштейн; 12 – корпус; 13- вісь; 14- зірочка; 15 –стійка; 16 –гвинт; 17 –пристрій для загострення ножа; 18 – дисковий ніж; 19 – диск; 20 – фасонна гайка; 21 – захисна решітка; 22 – ручка; 23- клинопасова передача; 24 – фрикційне гальмо;  25 – електродвигун; 26- ланцюгова передача; 27 – ексцентрик; 28 – шатун; 29 – обгінна муфта; 30 - ходовий гвинт; 31 – ролик.

хлеборезательная машина фирмы  Lozamet

Рис. 8.13. Хліборізка моделі МКР-11.6 (фірма Lozamet)

Завдяки використанню статичного блоку ріжучих ножів, які мають спеціальну форму та пиловидну форму загострення машина має змогу нарізати до 150 батонів за годину. Швидкість нарізання регулюється в залежності від товщини нарізання та виду хліба.

Продуктивність  хліборізок визначається за формулою:

                                                                               (8.3)

 де  m- маса нарізаємої порції хліба, кг;

                tз – час завантаження хліба, с;

                tо – час нарізання порції хліба, с.

Перемішування - механічний процес утворення однорідного продукту з окремих компонентів ( сипких, рідких, газоподібних).

Вибір способу перемішування залежить від виду та стану сировини, що перемішується, ємності робочої камери, продуктивності машини, співвідношення дозованих компонентів, дотримання ступіні однорідності.

Ступінь однорідності маси визначають за формулою:

                                                                                      (9.1)

де  a – середня концентрація речовин, задана вимогами

            перемішування;

      b –середнє арифметичне відхилення від заданої концентрації.

На практиці С=0,8…0,9.

Машини для перемішування продуктів

 
 

для рівномірного розподілу

всіх компонентів у загальному об’ємі без змін властивостей вихідних продуктів

 

для створення тістоподібної маси з ряду компонентів і надання ій визначних механічних властивостей

 

для перемішування і збивання рідинних сумішей та насичення їх повітрям

 
 


Машини та механізми для перемішування.

Таблиця 9.1.

Технічні характеристики машин для перемішування

Показники

Одиниці виміру

Марки

МС-8-150

МС-4-7-8-20

МС-25-200

МП-II-I

1

2

3

4

5

6

Продуктивність

Ємкість бачка

Частота обертання робочих органів:

   навколо осі бачка

 навколо своєї осі

Габаритні розміри:

         довжина

         ширина

         висота

Маса

кг/год

л

с-1

 

 

 

мм

кг

150

7

495

320

325

12

150

20

0,71

3,0

580

660

480

22

200

10

360

360

490

12

150

25

6,2

2,9

450

610

620

16

Рис. 9.1 Фаршемішалка МС 8 – 150: 1 –заслінка; 2 – кришка;  3- корпус;  4 – лопаті; 5 – запобіжна хрестовина відкидний гвинт;6 –хвостовик.

Запитання для самоконтролю.

1.  Класифікація подрібнювально-різальних машин.

2.  Як класифікуються овочерізальні машини та механізми?

3.  Будова, правила експлуатації овочерізального механізму МОП- ІІ- 1.

4.  Будова та правила експлуатації машини та механізмів для нарізання варених овочів.

5.  Класифікація м’ясопереробних машин та механізмів.

6.  Будова та принцип дії м’ясорубок.

7.  Які параметри впливають на якість дрібнення м'яса?

8.  Особливості конструкції м’ясорозпушувачів. 

9.  Особливості конструкції та правила експлуатації хліборізок

2. Машини для замішування тіста.

Тісто_змішувальні_машинипризначені для змішування компонентів та отримання однорідної суміші з води, муки, дріжджів, цукру, солі та масла, а також для надання їй визначених властивостей. В основному, вони мають аналогічні будови і відрізняються лише конструктивними особливостями.

Це сучасні машини ТММ – 2, А2 – ТХ2 – Б, машини фірми «РОСС», МТМ – 110, ТМ – 60 та ін.