Ознайомлення з поняттям “якість товарів”. Вивчення ознак фальсифікації товарів

Страницы работы

Содержание работы

Практичне заняття2. Ознайомлення з поняттям “якість товарів”  Вивчення ознак фальсифікації товарів.

Мета практичної роботи:   Вивчити структуру штрихових кодів,  навчитисть їх  розшифровувати. Ознайомитись зі споживчими властивостями товарів, ознаками фальсифікації.

Завдання 3. Вивчення структури штрихового коду.

1. Використовуючи ДСТУ 3993 –2000 Товарознавство Терміни та визначення,   п.п. 7.2.,  5.4.9,             ознайомтесь з  поняттями кодування  та штрихового коду товарів.

2.  Ознайомтесь зі структурою штрихового коду. Наприклад, у штриховому  коді 6425001234560 перші дві цифри – 64 – означають країну походження продукту (виробник чи продавець)  - прапор країни, національний префікс .  Наступні п”ять цифр – 25001 -  фірму виробника.. Наступні п”ять цифр – 23456 – інформацію про товар – назва, розмір, маса, фасон, колір тощо. Остання цифра – 0 – контрольна, використовується для перевірки правильності зчитування коду.  

1.  Ознайомтесь з порядком розрахунку контрольної цифри коду, наприклад :     

  1. Скласти цифри парних позицій коду: 4+5+0+2+4+6=21
  2. Результат перемножити на 3:  21х3=63
  3. Скласти цифри непарних позицій коду:  6+2+0+1+3+5=17
  4. Скласти результати другої і третьої дії:  63+17=80
  5. Контрольне число – це різниця між кінцевою сумою і найближчим до неї числом, кратним 10:   90- 80=10, тобто контрольна цифра  - 0.

2.  Штриховий код наноситься на транспортну або споживчу тару друкарським способом або за допомогою етикеток і ярликів, що наклеюються на упаковку чи тару. Існують певні правила розміщення штрихових кодів на упаковках товарів: 1. Кожен товар має тільки один код  EAN, який повинен знаходитися на зворотній стороні упаковки в правому нижньому куті (лицьовою стороною упаковки вважається та сторона, де розміщена назва товару). Якщо цього зробити не можна, то штриховий код може розміщатися на лицьовій стороні. 2. Код повинен розміщатися тільки вертикально. 3. Код повинен мати темний колір. 4. Код повинен розміщуватися тільки на світлому фоні. 5. Код не повинен розміщуватися там, де вже є інші елементи маркуванняя. 6. Штриховий код має певні розміри (мінімальні 21х30 мм, максимальні 52,5х74,6 мм).

3.  Розшифруйте запропоновані коди та перевірте контрольні цифри.

Завдання 4. Ознайомлення з основними споживними властивостями продовольчих товарів, розрахунок енергетичної цінності.

     Використовуючи ДСТУ 3993-2000 Товарознавство Терміни та визначення, р.р. 5.1,  6 :

  1. Дайте визначення СВ прод. товарів .
  2. Перевірте  калорійність 2-3 запропонованих продуктів харчування, зазначену в маркованні. Врахуйте, що теоретична калорійна цінність  розраховується шляхом множення коефіцієнту калорійності на кількість кожної харчової речовини з додаванням одержаних величин.  Коєфіцієнт калорійності (в ккал на 1 гр) складає: для білків і вуглеводів 4,0,  для жирів 9,0,  для органічних кислот 3,0. Практична (реальна) енергетична цінність визначається з урахуванням коефіцієнта його засвоєння. Засвоєння організмом людини вуглеводів становить 95,6%,  жирів 94,0%,  білків 84,5%.

До відома  -  1 ккал  =  4,186 Дж.

Завдання 5.  Вивчення ознак фальсифікації товарів.

  1. Вивчіть  ознаки  та способи фальсифікації:

Асортиментної (підроблення, що здійснюється шляхом повної чи часткової заміни товару одного виду чи назви товаром іншого виду чи назви із збереженням подібності однієї чи декількох ознак.)

Якісної  (заміна товару вищої градації якості товаром нижчої градації, застосування стровини чи матеріалів неналежних виду або якості)

Кількісної (введення споживача в оману шляхом значних відхилень параметрів товару, що перевищують допустимі норми  - маса, об”єм,. довжина тощо).

Похожие материалы

Информация о работе