Ознайомлення з поняттям “якість товарів”. Вивчення ознак фальсифікації товарів, страница 2

Вартісної ( введення споживача в оману шляхом реалізації низькоякісних товарів за цінами високоякісних або  товарів менших розмірних характеристик за цінами  товарів з більшими розмірними характеристками).

Інформаційної – (введення споживача в оману за допомогою неточної або спотвореної інформації про товар).

-   

2.  Вкажіть способи захисту товарів від фальсифікації.

  1. Охарактеризуйте  фальсифіковані товари на конкретному прикладі:  (див. зразок):

Назва товару

Вид фальсифікації

Ознака фальсифікації

Примітка

1

2

3

4

Оцет яблучний

Асортиментна

Вартісна

Заміна натурального оцту іншими речовинами – водою , фарбниками, підсилювачами смаку, ароматизаторами.

Продається за ціною натурального продукту

При цьому склад  оцту не вказаний в маркованні

Проблемні питання :

1.  Визначення основних об”єктів товарознавства, а саме :

-  властивість товару

-  споживна властивість товару

-  функційність товару

-  ергономічна вимога до товару

-  естетичність товару

-  екологічність товару

-  взаємозамінність товару

-  конкурентоспроможність

-  безпечність товару

-  безпечність харчових продуктів

-  енергетична цінність

-  біологічна цінність харчового продукту

-  харчові добавки

-  біологічно активні добавки

-  товарний вигляд продукції

2.  Що таке гарантійний термін зберігання?

3.  Що таке термін придатності?

4.  Які споживні властивості притаманні продовольчим товарам?

Які споживні властивості притаманні непродовольчим товарам?

1.  Що таке якість товару?

2.  Що таке якість харчового продукту?

3.  Що таке надійність товару?

4.  Що розуміють під випробуванням товару?

5.  Які існують фактори  якості товарів?

6.  Які є методи визначення якості товару?

7.  В чому полягає суть органолептичного методу?

8.  В чому полягає суть лабораторного методу?

9.  Чим відрізняються експрес-методи визначення показників якості товару?

10.  Що розуміють під сортом товару?

11.  Що таке недолік і істотний недолік товару?

12.  Що розуміють під контролем якості товару?

13.  В чому полягає суть суцільного і вибіркового контролю якості?

14.  Що розуміють під фальсифікацією товарів?

15.  Які є види  фальсифікації?

16.  Що називають асортиментною фальсифікацією?

17.  Що таке якісна фальсифікація?

18.  Що таке кількісна фальсифікація?

19.  Що таке вартісна фальсифікація?

20.  Що розуміють під інформаційною фальсифікацією?

21.  Які є способи захисту продукції від фальсифікації?

22.  Які способи  захисту продукції від фальсифікації є найбільш ефективними?

23.  Що вивчає товарознавство?

24.  Що є об”єктом товарознавства?

25.  Що є предметом товарознавства?

26.  Що таке “товар”?

27.  Що називають асортиментом товарів?

28.  Які є види асортименту?

29.  Що  розуміють під   класифікацією  товарів?

30.  Що розумі.ть під  класифікаційною ознакою товару?

31.  Які є основні правила класифікації?

32.  Які є ознаки класифікації товарів?

33.  Що розуміють під кодуванням товарів?

34.  Що таке код? Штрихове кодування?

35.  З яких елементів складається структура штрихового коду?

36.  Префікси яких країн ви знаєте?

37.  Яке значення має штрихове кодування товарів?

Література:

1.  Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства, Київ – 2003.

2.  Полікарпоі І.С., Закусілов А.П.  Ідентифікація товарів. Київ – 2005.

3.  ДСТУ 3993 – 2000  Товарознавство. Терміни та визначення