Структура обладнання підприємств молочної промисловості. Класифікація і основні параметри обладнання. Основні вимоги до обладнання, страница 3

Залежно від сполучення технологічного встаткування у виробничому потоці розрізняють окремі одиниці (виконують одну операцію), агрегати (виконують послідовно різні операції), комбіноване встаткування (виконують закінчений цикл операцій) і потокові_технологічні_лінії. Функціональне призначення встаткування визначає способи й принципи впливу на оброблювану молочну сировину. По функціональній ознаці розрізняють наступні основні групи встаткування: для прийому, транспортування й зберігання молока; для механічної обробки молока; для теплової обробки молока; для випарювання й сушіння; для розливу, фасування й упаковування молока й дріб'язкових продуктів. Класифікація по функціональній ознаці дозволяє тісніше зв'язати принципи роботи встаткування із законами механіки, гідромеханіки, теплофізики, фізичної хімії, біохімії й мікробіології.

Крім того, застосовується встаткування для виробітку конкретних видів молочної продукції (масловиготовлювачі, маслоутворювачі, преси для сиру й т.д.).

Основні параметри встаткування. Робота технологічного встаткування виражається технічними й технологічними показниками, що становлять його технічну характеристику. До них звичайно відносять:

- продуктивність,

- споживану_енергетичну_потужність,

- параметри електричної енергії (напруга, частота, кількість фаз), теплоносія (температура, тиск), холодоносія (вид, температура);

- параметри сировини й вироблюваної продукції; параметри режиму роботи встаткування і його окремих елементів і вузлів - тиск, температуру, частоту обертання й ін.; габаритні розміри й масу встаткування; умови експлуатації (характеристика виробничого приміщення, температура й відносна вологість повітря).

Технічна характеристика встаткування визначає його придатність для виконання технологічної операції при виробітку конкретних видів продукції.

3. Основні вимоги до встаткування. До технологічного встаткування підприємств молочної галузі пред'являють як загальні вимоги, характерні для всіх видів харчового встаткування, так і спеціальні (санітарні), обумовлені особливостями сировини, що переробляє, а також вимоги безпеки.

До загальних вимог, пропонованим до технологічного встаткування молочних підприємств, ставляться необхідна продуктивність, мінімальні матеріали і енергоємність, трудомісткість і безпека в обслуговуванні, якість вироблюваної продукції, ремонтопридатність, надійність, довговічність, екологічна безпека.

Особливість технологічного встаткування, що переробляє молочну сировину, - це високі санітарні вимоги до його конструкції. Виконавчі органи технологічного встаткування конструктивно виконують таким чином, щоб при самих несприятливих умовах експлуатації виключити можливість проникнення в робочу зону сторонніх предметів, мастил, іржі або металевого пилу, одержуваної від зношування деталей.

Конструкційні матеріали технологічного встаткування при контактуванні з харчовими продуктами не повинні утворювати домішок, що забруднюють харчову продукцію й знижують її якість. Забороняється застосовувати в робочій зоні деталі зі свинцю, цинку, міді, сплавів і покриття з них, а також покриття з кадмію, нікелю, хрому, пінопластів, пластмас на основі формальдегіду, матеріалів, що містять скловолокно, азбест, вироби з кераміки, скла, лакофарбових покриттів.

Застосовувані матеріали повинні бути стійкими до хімічних, теплових і механічних впливів при систематичній мийці, чищенні й дезінфекції встаткування. Кольори конструкційних матеріалів у робочій зоні не повинен впливати на оцінку якості харчової продукції й утрудняти виявлення забруднень.

Для виготовлення металоконструкцій варто застосовувати профілі замкнутого перетину.

Конструкція встаткування повинна забезпечувати захист продукту від зовнішніх забруднень, виключати викиди продуктів або допоміжних матеріалів у навколишнє середовище, забезпечувати повне спорожнювання й гарну очищуваність устаткування, запобігати застою залишків продукту й утворення вогнищ гниття. Всі поверхні повинні бути доступні для санітарної обробки йконтролю.

2. Рекомендована література.

1. Золотин Ю.П., Френклах М.Б. Оборудование предприятий молочной промышленности. - М: Агропомиздат 1985

2. Бредихин С.А. Технология й техника переработки молока. - М: Колос 2001

3. Яресько Г.В. Технологічне обладнання молочних виробництв Київ, ІНКОС, 2007, с.337.