Структура обладнання підприємств молочної промисловості. Класифікація і основні параметри обладнання. Основні вимоги до обладнання, страница 2

Гідравлічний привід складається з насоса, що подає робочу рідину (мінеральне й касторове масла, гліцерин, воду й ін.) у гідросистему й підтримуючого в ній тиск і витрата; гідродвигуна, що передає рух виконавчому механізму; труби, що з'єднує насос і гідродвигун; ємності для резервування (зберігання) робочої рідини; акумулятора; контрольно-регулюючих приладів; пристроїв для очищення (фільтрів) і охолодження робочої рідини. Для подачі робочої рідини застосовують лопатеві, шестеренні, поршневі й інші насоси. Гідродвигуни бувають ротаційними, поворотними (сервомотори) і поршневими (гідроциліндри). Перші приводять виконавчий механізм в обертальне, другі - у поворотне й треті - у зворотно-поступальний рух.

У пневматичному приводі робітничим середовищем є стиснене повітря. До складу привода входять компресор, що нагнітає повітря в систему; ресивер; фільтр; трубопроводи; пневмодвигун; прилади контролю й автоматики. Пневмоприводи бувають ротаційні, поршневі, мембранні й ін. Найбільше поширення одержали поршневі.

Виконавчий (передатний) механізм призначений для передачі руху від привода до виконавчих органів технологічного встаткування. Цей механізм складається із провідної ланки, що пов'язане із приводом, і веденої ланки, що з'єднує з виконавчими органами. Основний параметр, що характеризує роботу виконавчого механізму, - передатне відношення (число). Воно являє собою величину, рівну відношенню: у зубчастих передачах числа зубів веденої й провідної до діаметра веденої й провідної шестірень; у зубчастих і пасових передачах частоти обертання веденої шестірні (шківа) до частоти обертання  провідної шестірні (шківа).

Виконавчий механізм характеризується умовами роботи виконавчих органів. Існують наступні виконавчі механізми: безперервної роботи -  виконавчі органи перебувають у постійному контакті з оброблюваним продуктом протягом усього циклу руху механізму; періодичної роботи - виконавчі органи перебувають у контакті із продуктом протягом частини руху виконавчого механізму (робоче переміщення), інший час перебувають у неробочому положенні (холосте переміщення).

Виконуючі механізми (передаючі пристрої) бувають тверді й гнучкі. До твердих виконавчих механізмів відносять зубчасті, черв'ячні, храпові, важільні, кривошипно-шатунні, шарнірні, кулісні, кулачкові, хрестоподібні, пружинні, планетарні, фрикційні, диференціальні. Гнучкі передавальні механізми - ремінні, ланцюгові, стрічкові й т.п. застосовують при невеликих передатних відносинах, а також у комбінації із твердими механізмами.

Виконавчі органи призначені для безпосереднього надання на оброблюваний продукт енергетичного (механічного, теплового) впливи або створення умов, що забезпечують взаємодію продукту з робітничими середовищами або енергетичними полями. Ці органи різноманітні по конструкції, що обумовлено розходженням властивостей оброблюваної продукції, способів, режимів і напрямку впливу на них.

По конструкції виконавчі органи бувають лопатеві, шнекові й гвинтові, барабанні, вальцьові, мембранні й шлангові, стрічкові, сітчасті, фрикційні, у вигляді пари циліндр-поршень, соплові, форсуночні й дискові.

По способі впливу виконавчі органи можна розділити на що очищають, перетираючі, що перемішують і теплопередаючі.

Класифікація. Технологічне встаткування підприємств молочної галузі розрізняється по пристрої, принципу роботи, виконуваним технологічним операціям і способам їхнього здійснення. Устаткування можна класифікувати, об'єднавши в групи ті види, які мають загальні ознаки: характером циклу роботи, сполученням у виробничому потоці, ступенем механізації й автоматизації, функціональним призначенням й ін.

Залежно від характеру циклу роботи встаткування буває періодичної й безперервної дії. В устаткуванні періодичної дії продукт піддається впливу протягом певного часу, після чого він вивантажується. В устаткуванні безперервної дії завантаження, обробка й вивантаження продукту здійснюються одночасно.

Ступінь механізації й автоматизації встаткування залежить від співвідношення виконуваних їм основних і допоміжних операцій. Залежно від цього співвідношення встаткування підрозділяють на неавтоматичне, напівавтоматичне й автоматичне. У неавтоматичному встаткуванні допоміжні [ частково основні операції виконують із застосуванням ручної праці. У напівавтоматах основні операції виконує встаткування, а допоміжні - людина. В автоматах всі операції виконуються встаткуванням.