Глосарій з дисципліни "Водопостачання і каналізація" (автоматика теплових пунктів, аерація, аеротенк, ..., цементний клінкер, центральними системами опалення), страница 2

Вапно будівельне – в’яжуча речовина, що одержується випалюванням кальцієво-магнієвих карбонатних порід - вапняків, крейди, доломітизованих вапняків, доломітів, мергелястих вапняків. Розрізняють вапно гашене, негашане, натрове.

Вата мінеральна – теплоізоляційний пухкий матеріал, що складається із взаємно перпендикулярних дискретних склоподібних волокон довільної орієнтації, отриманих при силікатному розплавлені

Відвідні труби – служать для відводу стічних вод від сантехнічних приладів до стояків

Вентиль – пристрій у трубопроводах, що перекриває або регулює потік рідини, газу або пари

Вентилятор лопатевий нагнітач, що призначається для переміщення або циркуляції повітря в системі повітропроводів.

Вентиляція – це сукупність заходів і обладнання, які спрямовані на організацію такого середовища в приміщенні, яке б забезпечувало нормальне перебування в ньому людей та нормальний технологічний процес.

Витрата води – об’єм води, що протікає через живий переріз потоку за відрізок часу

Витяжні труби - є продовженням стояка, служать для вентиляції та для забезпечення надійності  роботи гідравлічних затворів

Вода грунтова – тимчасове скупчення крапельно-рідкої води у товщі грунту на слабо проникних шарах гідравлічно не зв’язаних з водоносними пластами, що залягають нижче

Вода питна – спеціально підготовлена вода, в якій показники бактеріальних органічних властивостей і токсичних хімічних речовин відповідають вимогам Державних стандартів

Вода технічна – вода, якість якої відповідає вимогам технологічного процесу

Водовідвід – сукупність споруд і пристроїв, що забезпечують відведення стічних вод за межі підприємства або населеного пункту

Водогін – споруда (трубопровід, тунель,  канал, лоток) для подачі води самотоком або під тиском від водоприймача (водозабірні споруди) до об’єкта водоспоживання

Водозабір– процес вилучення підземних або поверхневих вод

Водомір – прилад для вимірювання кількості води, що протікає по водогону

Водонапірні башти – підняті на певну висоту резервуари для регулювання тиску води у водонапірній мережі та забезпечення її рівномірного надходження до споживачів. Розрізняють питні, промислові, сільськогосподарські, протипожежні В.Б.

Водоносний горизонт – сукупність пов’язаних між собою водоносних пластів, що є близькими за умовами формування та геологічною будовою

Водоочисна станція – комплекс споруд для очищення і доведення якості води до необхідних показників, що відповідають вимогам стандарту споживання

В׳яжучі матеріали – речовини мінерального або органічного походження, які мають властивість під впливом фізико-хімічних процесів переходити із пластичного стану в твердий

Водопостачання  - комплекс споруд для забору, очистки, транспортування води споживачам

В׳язи – конструктивні елементи або частини будівель, що забезпечують стійкість будинків, конструкцій та їх елементів і розподіляють горизонтальні навантаження між складовими частинами будівель і споруд

В׳язи по колонах -  вертикальні конструктивні елементи, які утворюють жорсткий диск у поздовжній рамі одноповерхової виробничої будівлі

Гідравлічні затвори – сіфони   –  прилади, що встановлюють з метою захисту навколишнього середовища від газів, які виникають в каналізаційній мережі. Сіфони також входять в конструкцію унітазу

Гідравлічний розрахунок – визначення діаметрів усіх ділянок трубопроводів і втрат тиску на них  

Гідравлічні властивості цементу – здатність цементу після замішування тужавіти на повітрі й у воді

Глибина промерзання – глибина, до якої промерзає грунт у зимовий період

Глина - зерниста або уламкова гірська порода, здатна утворювати з водою пластичне тісто, яке висихаючи зберігає  надану йому форму, а після випалювання набуває твердості каменя

Дефлектор – витяжне обладнання, що встановлюють на верхній частині витяжної шахти  ( на кінці труби) і служить для витяжки забрудненого повітря з різних приміщень за рахунок розрідження повітря або для подачі (припливу) повітря в приміщення

Ділянка дворової коналізаційної мережі - відстань   між двома каналізаційними колодязями

Домішки – речовини, хімічні сполуки, які уводять до цементу або бетону з метою регулювання їх властивостей

Дренчерна установка – автоматична установка пожежогасіння, складається з мережі трубопроводів, з׳єднаних з живильним через клапани групової дії, який автоматично вмикає у разі виникнення пожежі подачу води в мережу трубопроводів, забезпечених спеціальними насадками – відкритими зрошувачами (дренчерами), що призначаються для одночасного зрошення водою розрахованої площі приміщень    

Дюкер – напірний водовід, що прокладається під річищем ріки або каналу, під дорогою , тощо

Елемент – складова частина об’єкта, яка має самостійні графічні позначення, а також певне функціональне значення і може бути розділена на частини, які мають функціональне призначення

Ємність – місткість, посудина

Залізобетон – монолітне конструктивне поєднання бетону і сталевої арматури, що працюють спільно і разом сприймають навантаження в залізобетонних виробах і конструкціях