Глосарій з дисципліни "Водопостачання і каналізація" (автоматика теплових пунктів, аерація, аеротенк, ..., цементний клінкер, центральними системами опалення), страница 3

Засувка – запірний пристрій, який складається з корпуса і плоского елемента (замка), що переміщується перпендикулярно до поздовжньої осі трубопроводу

Каналізаційне господарство - це каналізаційна мережа, споруди для очищення води і знезараження води, каналізаційні насосні станції

Каналізаційний колодязь – колодязь, що споруджується на каналізаційній мережі і призначається для її експлуатації

Каналізаційний випуск – це труби, що з’єднують  цоколь будівлі з першим каналізаційним колодязем і служать для відводу стічних вод стояків за межі будівель до найближчого оглядового колодязя дворової каналізації

Каналізаційні насосні станції – призначені для перекачування насосами стічних вод

Легкий бетон – бетон, маса якого у сухому стані становить 50-1800 кг/см3

Магістраль - головний напрямок щодо  всіх інших, які відходять від нього

Місцеві  очисні споруди - цегляні або залізобетонні резервуари, в яких випадає осад і спливає бензин або жир

Місцеві системи опалення в яких генератор тепла встановлюється в тій будівлі, що опалюється

Норма водоспоживання - кількість води, що витрачаєть­ся на певні потреби за одиницю часу або на одиницю продукції, що ви­робляється.

Необхідний вільний напір -  тиск, який забезпечить підйом і ви­ливання води у найвищій водорозбірній точці, одиниці вимірювання - метр водяного стовпа (1 атм. = 10,3 м.в.с.).

Питоме водоспоживання - кількість води, що споживається людиною в літрах за добу

Портландцемент - порошкоподібна тонкодисперсна речовина, яка отримується шляхом сумісного тонкого подрібнення цементного клінкеру та до 5% гіпсу

Протипожежний водогін –  система для гасіння пожежі, яка окремо встановлюється  в житлових будинках вище 12 поверхів, на промислових підприємствах, адміністративних  спорудах   об"ємом 25000 куб.м і т.д.

Ревізія - це оглядовий люк, використовують ревізію, коли треба виконати двохсторонню прочистку трубопроводу

Резервуар чистої води - залізобетонний підземний резервуар, що служить для   зберігання води

Стояки каналізаційні – труби, що приймають стічні води від відвідних труб на всіх поверхах будівель

Теплопровідність – це процес передачі тепла всередині тіла, або від одного тіла до іншого при торканні частинок тіла чи двох тіл, які мають різну температуру.

Теплова мережа – система трубопроводів для передачі теплоносія від джерела теплопостачання до споживачів

Точка роси – температура, до якої потрібно охолодити повітря, щоб пара, що міститься в ньому, досягла насиченого стану і почала конденсуватися

Трійник – фасонна частина для злиття потоків рідини чи повітря

Труби – пустотілі вироби в основному круглого поперечного перерізу

Трубопровід – лінія щільно зв’язаних труб з арматурою для транспортування рідини або газів. Розгалужені Т. часто називають мережами

Утилізація – використання з користю

Увід - трубопровід, який з”єднує зовнішній водогін з внутрішнім (до водомірного вузла)

Ферма – тримальна градчаста конструкція

Ферма стропильна – плоский тримальний елемент покриття, що включає також прогін чи настил, або плити, які опираються на стропильні ферми

Фільтр – пристрій для розділення речовини, що має рідку, газоподібну та тверду фазу з метою вилучення шкідливих або корисних речовин

Фітінг – деталі для з׳єднань на різьбі (муфти, косинці,трійники, хрести, пробки і ковпаки)

Фланець – сполучна частина трубопроводів і арматури, що складається з диска з отвором для болтів

Фундамент– основа, як правило підземна або підводна, що сприймає на себе всі навантаження від маси конструкцій будівлі

Фундамент пальовий – в якому навантаження від будівлі на грунт основи передається через палі.

Фундамент перехресний - різновид стрічкового, в якому фундаментні стрічки розміщені у двох взаємно перпендикулярних напрямках і перетинаються в місці спирання на них колон

Фундамент стрічковий під колони - підземна частина будівлі у вигляді залізобетонної стрічки, на яку опираються колони

Фундамент суцільний  - підземна частина у вигляді суцільної плити під усією будівлею, яка служить для передачі навантажень від будівлі на грунт основи. Споруджують у слабких грунтах

Фундаменти збірні залізобетонні – стрічкові, з суцільною протяжністю під стінами будівлі, стовпчасті (під окремі опори), стаканного типу (під колони) одно і багатоповерхових промислових будівель)

Фундаменту підошва площина, якою сам фундамент спирається на основу

Фундаменту основа –  називають масив ґрунту, розташований під фундаментом, вона є природна  або штучна основа

Фундаменту обріз – поверхня фундаменту, на яку спираються тримальні вертикальні елементи

Цементний клінкер – будівельний матеріал, що отримують шляхом обжигу суміші вапняку та глини.

Центральними системами опалення називають системи, де генератор тепла знаходиться за межами опалюємих приміщень, а теплоносій до місць використання подається по трубам.