Класифікація підприємств харчування. Характеристика основних типів підприємств харчування, страница 3

Контрольні питання

1.  На які основні групи діляться підприємства ресторанного господарства за характером і асортиментом продукції?

2.  Дайте характеристику їдальням.

3.  Як спеціалізуються за якістю обслуговування?

4.  Яка характеристика закусочних загального типу? Як вони спеціалізуються?

5.  Яка характеристика барів? Як вони спеціалізуються?

6.  Що відноситься до основних видів обслуговування на підприємствах ресторанного господарства?

7.  Які методи обслуговування використовують на підприємствах ресторанного господарства?

8.  Які додаткові послуги надають ресторани?

9.  Які додаткові послуги надають кафе?

10.  Які додаткові послуги надають закусочні?

                                                          Використана література

1.  Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 352 с.

2.  ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

3.  Журналы «Ресторанный бизнес», «Массовое питание» за 2000-2006 гг.