Інструкція вимог безпеки під час проведення робіт та практичних занять зі студентами на робочому місці: "Повірка та ремонт частотомірів"

Страницы работы

Содержание работы

Технологічна документація

робочого місця:

"Повірка та ремонт частотомірів"

ПМГ  ЕРРУЛВ та МЗА


"Затверджую"

                Начальник  ПМГ   ЕРРУЛВАР Полковни к          К. Скульский

" 10  "         вересня         2001р.

Інструкція

вимог безпеки під час проведення робіт та практичних

               занять зі студентами на робочому місці:

"Повірка та ремонт частотомірів."

1. Загальні положення.

1.1. Вимоги даної інструкції є обов'язковими для всього особового складу під час проведення практичних занять на робочому місці.

1.2. На робочому місці під час проведення практичних робіт застосовується слідуюче устаткування:

- частотомір електронно-рахувальний 43-54;

- генератори ГЗ-110, Г5-56.

1.3. На робоче місце надходить електроживлення:

- змінного струму промислової мережі напругою 220 В 50 Гц.

1.4. До роботи з засобами вимірювальної техніки на робочому місці допускаються:

- постійний особовий склад (офіцери ПМГ), що пройшли повторний інструктаж з охорони праці 1 раз на 6 місяців, засвоїли правила безпечної   експлуатації   електроустаткування   та   мають кваліфікаційну группу з електробезпеки не нижче III;

- змінний особовий склад (студенти) що пройшли та засвоїли інструктаж з електробезпеки під час роботи з устаткуванням робочого місця з оформленням відповідного запису в журналі реєстрації інструктажів.

1.5. Дозвіл студентам до роботи надає викладач, що проводить практичне заняття.

1.6. Вмикати устаткування робочих місць під напругу дозволяється після перевірки його викладачем.

1.7. Під час роботи на робочому місці підтримувати дисціпліну, чистоту та порядок.

1.8. Викладачеві, що проводить заняття забороняється залишати лабораторію під час роботи студентів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком роботи з засобами вимірювальної техніки на робочому місці необхідно перевірити:

-  укомплектованність згідно формуляру на робоче місце та зовнішній вигляд устаткування;

- засоби вимірювальної техніки перед початком роботи необхідно заземлить, для чого використовується клема захисного заземлення;

- наявність  та  стан  захисних  деталів  корпусів,  цілісність електророзеток, вилок, шнурів живлення, органів керування.

2.2. Впевнитись в тому що положення регулюючих рукояток, вимикачів та перемикачів відповідає інструкції по експлуатації.

2.3. Не дозволяється робота:

- з некомплектним устаткуванням;

- при відсутності любої захисної деталі корпусів устаткування;

- при відсутності заземлення ;

- при пошкодженні ізоляції проводників та шнурів живлення, електророзеток, вилок, органів керування.

2.4. Застосовувати устаткування робочого місця не за їх прямим призначенням забороняється.

2.5. Роботи виконувати чистими сухими руками в сухому взутті.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Під час виконання роботи забороняється:

- змінювати електричні схеми устаткування робочого місця;

- користуватися несправними або непередбаченими інструкцією по експлуатації інструментами, засобами вимірювальної техніки;

- виявляти наявність напруги в засобах вимірювальної техніки шляхом торкання проводників один об одного, або корпус;

- порушувати або змінювати маркіровку проводів;

- від'єднувати (приєднувати) кабелі, проводники, шнури живлення. Знімати кожухи і кришки устаткування, що знаходиться під напругою.

3.2. Переключення як на устаткуванні, так  і на ЗВТ, а також на устаткуванні, працездатність якого перевіряється на робочому місці, виконувати тільки однією рукою, другою рукою не торкатися струльвідних частин устаткування.

3.3. Не виконувати ремонтні роботи при ввімкнутому у електромережу ЗВТ.

3.4. У разі виникнення непоправності в устаткуванні під час роботи необхідно припинити роботу, знеструмити устаткування і доповісти викладачеві.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи.

4.1. Після виконання роботи знеструмити ЗВТ. Всі вимикачі установити в положення "Вимк." ("Выкл."), а регулюючи рукоятки, та перемикачі - в положення згідно з інструкцією по експлуатації.

4.2. При роз'єднанні штемпиляних роз'ємів, вилок братися рукою за корпус роз'єму, вилки, прикладати зусилля до проводів або шнурів при цьому забороняється.

4.3. По закінченні роботи прибрати робоче місце, інструмент та устаткування, що не входить в опис робочого місця здати на зберігання відповідальній особі.

 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. В разі раптового вимкнення електроенергії всі вимикачі установити в положення "Вимк." ("Вьікл."), а регулюючі рукоятки та перемикачі -в положення згідно з інструкцією по експлуатації.

5.2. Можливі наступні аварійні ситуації: ураження електричним струмом,

пожежі.

При ураженні електричним струмом необхідно терміново звільнити потерпілого від дії струму шляхом знеструмлення лабораторії центральним вимикачем, надати першу допомогу та викликати лікаря.

Послідовність надання першої допомоги:

- визначити характер електротравми;

- покласти   потерпілого   наявність   пульсу   (на   артерії передньобокової поверхні шиї);

- перевірити у потерпілого наявність дихання (по зміненню об'єму грудної клітки або іним засобом);

- перевірити у потерпілого наявність пульсу (на артерії передньобокової поверхні шиї);

- якщо потерпілий знаходиться при свідомості, а до цього знаходився у стані запаморочення, то його слід покласти у зручне положення, накрити одягом і до прибуття лікаря забезпечити повний спокій, безперервно спостерігаючи за диханням та пульсом;

- якщо потерпілий знаходиться у несвідомості, але зберігає стійке дихання і пульс, необхідно розтигнути пояс і одяг, забезпечити приток свіжого повітря і повний спокій до прибуття лікаря, безперервно спостерігаючи за диханням та пульсом;

- якщо потерпілий дихає рідко, судорожне, або у нього відсутні ознаки життя, необхідно робити штучне дихання і зовнішній масаж серця до прибуття лікаря.

При виникненні пожежі (появу диму, іскр, запаху горілої ізоляції, займанні), необхідно терміново знеструмити лабораторію, визвати пожежну охорону, прийняти заходи до евакуації людей та матеріальних цінностей і приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

Старший інженер навчальної лабораторії м-р.                  Ю. Ловчанін


Министерство Обороньї Украиньї

Национальньїй азрокосмический университет "ХАЙ"

им Н.Е. Жуковского

Инструкция по поверке. Частотомер злектронно-счетньїй 43-54

Харьков - 2001г.


Поверка прибора

Настоящий раздел устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки прибора (при выпуске из производства й ремонта, при

эсплуатации й хранении).

Поверка должна производиться с периодичностью, определяемой

нормативно-техническими документами Госстандарта Украиньї.

Рекомендуемый межповерочный интервал периодической поверки — не более12 месяцев.

1. Операции й средства поверки

1.1. При проведений поверки должньї производиться операции й применяться средства поверки, указанньїе в табл. 1.

2. Условия поверки й подготовка к ней

2.1. При проведений поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха, °С — 20 ± 5;

относительная влажность воздуха, % — 65 ± 15;

атмосфернеє давление, кПа (мм рт. ст.) — 100 ± 4 (750 ± ЗО);

напряжение питающей сети, В — 220 ± 4,4;

частота питающей сети, Гц — 50 ± 0,5; содержание гармоник, % — до 5.

Допускается проводить поверку в реально существующих условиях, отличных от приведенных, если они не выходят за пределы рабочих условий зксплуатации.

Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения, рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.

Недопустима вибрация рабочего места.

2.2. Перед проведением поверки должны быть выполненьї следующие подготовительные работы:

проверить наличие технической документации;

разместить прибор на рабочем месте, обеспечив при зтом удобство работы и исключив попадание на него прямих солнечных лучей;

Похожие материалы

Информация о работе