Інструкція вимог безпеки під час проведення робіт та практичних занять зі студентами на робочому місці: "Повірка та ремонт частотомірів", страница 4

собрать кварцевый генератор, подключить его к прибору и прогреть в течение 2 часов.

проверить згачение частоти кварцевого генератора (как зто указано в п. 3.7);

при необходимости произвести подстройку частоти кварцевого генератора с помощю коректова;

закрепить кварцевый генератор и закрыть прибор.

4. Оформление результатов поверки

4.1. Положительные  результаты поверки должни оформляться путем записи в формуле прибора, заверенной поверителем с нанесением оттиска поверительного клейма.

4.2. Приборы, имеющие отрицательные результаты поверки, в обращение не допускаются.


“Затверджую”

Начальник ПМГ ЕРРУЛВ та МЗА

Полковник                     К.Скульский

       “      ”___________2001р.

Характерні відмови засобів вимимірювання та методи їх усунення


Найменува

1 При пічппчеит

2. Відсутня

3. Напруга джерела             4. Напруга

ння

приладу в мережу

Напруга +5В

+5В                                          джерела +5В

несправно

згоряє запобіжник

стабвлвзовано

Лежіть у межах

' ж ^І^^^В

сті,

Пр 1

Напруга І його

6,12-7,46В

зовнішній

пульсації значно

стабилизовано

прояв і

вище норми

частково

додаткові

•ии»

ознаки

Ймовірна причина

Пробито один чи кілька випрямних

Перегорів запобіжник Пр2.

Пробитий чи замкнутий

Несправний один із

Персі оріп запобіжник

11|Н» »ИМ»<

несправно

діодів у блоці

Несправні

регулюючий Т 1 чи

транзисторів Т

Пр') ІІсспрппш

|»рі\

сті

живлення.

випрямні діоди

транзистори, що

14, Т20 чи діод

випрямні ди»;ш

чи

Ушкоджено

Д1 і Д2.

погодять, Т2, Т9

Д31

дз-д^

1110

ізолююча шайбу під

Несправний

Неспраіяіиіі

1 И>

ОДНИМ 3

регулюючий Т 1

регулкж>чиіі

регулюючих

чи транзистор,

транзисіїїр 1 \

транзисторів Т2-Т6.

що погодить, Т2

Пробитий

Планка

Несправний

конденсатор

переключення

стабілізатор

СЗ

мережі встановлена

струму: трап

Несправний

невірно.

зистор Т7 чи

стабілізатор

стабілітрон Д24

струму:

транзистор Т8

чи стабілітрон

Д25


" '

ІІ^ир,^, —— ТЇ:рГ 1 1 ^™Д 1 1,щ. .ранжш^пУ^^^Ж^И» 'ЇГ^Т

Т1 1

усунення

(2.087.157) їісреїчрчти і іцмпчпіі шайбу (2.0Н7 157) Установити планку в положення, що відповідає частоті і напрузі живильної

Г'^іЯ——ІГ—ггг

замінити н (3.215.037) з Перевірити, несправний

замінити (2.087.157, 2.032.093, 3.215.037) При

необхідності

зробити підстроювання

несправний

замінити. (2.087.157, 2,032.093) При

необхідності

зробити підстроювання резистором К24 (2.032.093).

несправний замінити пс^прсшш/т .дунити. При (Г21^0Г/) ишіїшш '"П ,, .^•Р

замінити. ГЗ .215.037) замінити. за ^;тт^^ тт^^^^. ї2 0Х7 т 1 ч.......... нес' •

замі^™- ПРИ

^^ХІДНОСТІ

зробити .д^троювання

зистором К24 ^^32,093).

(3,21^.0^/ Перевірити, несправний

замінити (2.087.157, 2.032.093, 3.215.037)

При необхідності

зробити підстроюванН я резистором

(2,087.157, 1 2.032,093) При

необхідності зробити підстроювання резистором К26 (2.032.093)

Іртиші підстроютіїїіін

резистором К26(2.032.0<)3)

мережі „.^. резистором К24

(2.032.093)

К26 (2.032.093) (

^

у У/

^^и( . Ю. Ловчанш

Иячятп.ннїс пя^лрятпрії м-р \^\у'г