Розв’язання задач на тему “Умови плавання тіл” (Аналіз уроку фізики у 7 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку фізики студентки

Школа: №2

Дата: 28.02.2005

Клас: 7 Г

Кількість учнів за списком: 26  Присутні: 24.

Студентка-практикантка: Усік Оксана Андріївна                                           

  Тема уроку: Розв’язання задач на тему “Умови плавання тіл”                           

Мета: вивчення умов плавання тіл.                                                             

 Завдання: а) дидактичне: сформулювати в учнів поняття про плавання тіл;

        б) розвиваюче: розвинути лог. мислення, вміння аналізувати,                                  систематизувати, робити висновки згідно вивченого матеріалу;

                  в) виховне: виховати науковий світогляд, розкриваючи перед                                учнями умови задач.

Тип уроку: розв’язування задач.

Дидактичні засоби уроку: роздатковий матеріал.( картки з задачами )

Підготовка класу до уроку

Гігієнічні умови відповідали нормам: клас був провітрений, чиста дошка, волога ганчірка, дидактичні засоби підготовлені.

Аналіз уроку

Урок був проведений в логічній послідовності. Різні компоненти уроку поєднані між собою найкращим чином, саме тому зміст уроку сприяє досягненню поставленої мети студенткою.

          На початку уроку студентка - практикантка проводить актуалізацію опорних знань, а паралельно з цим на дошці 2 учні записують розв’язання дом. роботи. Далі пояснює розв’язування задачі, вона зрозуміло розкриває суть задачі. Одразу після пояснення задачі студентка викликає до дошки   2-х учнів, а ще 2-ом учням дає задачі на картках. Наприкінці уроку студентка пояснила дітям задачу з підручника, щоб вони її правильно розв’язали дома.

                    Висновки

І. Мета уроку була досягнута-діти опанували основні формули, які потрібні для розв’язування задач

ІІ. Очевидним є приріст знань учнів, активізація логічного мислення, велика зацікавленість дітей.

ІІІ. В процесі пояснення у студентки виникали труднощі з дисципліною учнів, які вона вправно виконувала.

ІV. В якості майбутнього росту студентці потрібно краще ознайомитись з класом, звернути увагу на поведінку та успішність дітей для того, щоб активніше було включення учнів до процесу викладання

Кількісний і якісний аналіз контрольної роботи по темі:

“Основи динаміки”

Дата: 22.02.2005

Клас: 9-Г

                                          Кількісний аналіз

Всього в класі 27 учнів. На контрольній роботі були присутні 17 учнів.

          Результати завдання наведені в таблиці.

Оцінка за виконання завдання

1

бал

2

балів

3

бала

4

бала

5

балів

6

балів

7

балів

8

балів

9

балів

10

балів

11

балів

12

балів

кіль-

кість учнів

0

0

2

2

2

2

3

2

2

2

0

0

На контрольній роботі було запропоновано учням 2 варіанти завдань, в кожному з яких одна задача достатнього рівня складності, друга-середнього, третя-підвищеного.

№ завдання

К-ть учнів, що виконали завдання

1 варіант

2 варіант

1

7

8

2

7

5

 3

4

2

                                                 Якісний аналіз

Мета проведення контрольної роботи полягає в тому, щоб перевірити знання основних понять теми, законів теми. Також за мету було поставлено перевірити вміння учнів розв’язувати задачі по даній темі, з’ясування  незрозумілих їм моментів.

             Максимальну кількість балів не отримав жоден учень. Відмінні результати в 2 дітей. Непогані оцінки отримали 7 учнів. Інші отримали задовільний результат виконання контрольного завдання. Аналіз роботи показав, що половина класу справилась з 1 і 2 складною вправою. Найбільші труднощі виникли при розв’язуванні третьої задачі. Для того, щоб її виконати, потрібно було повторити пройдений матеріал.

             Дуже розповсюджена помилка в к/р-неуважні обчислення. Серед причин низьких результатів є незнання формул учнями. В загальному можна сказати, що всі учні непогано засвоїли вивчений матеріал, але не всі вміють його практично застосовувати, на що потрібно звернути увагу в подальшій роботі вчителю. Можливо потрібно проводити додаткові уроки в позаурочний час для ґрунтовнішого пояснення найбільш складних аспектів теми.


 

Похожие материалы

Информация о работе