Розробка гри "Інтелектуальне казино" (узагальнення тематичних знань з фізики)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет

ім. В.Г.Короленка

Кафедра фізики 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ  КАЗИНО

Розробив студент ІV курсу

групи Ф-41

фізико-математичного факультету

Щербина Владислав Володимирович

ПОЛТАВА – 2003

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КАЗИНО

Мета. Навчальна: навчити узагальнювати і систематизувати знання з усієї теми, а також працювати не тільки з підручником, а й з додатковою літературою.       

Виховна: викликати в учнів інтерес до вивчення фізики не тільки на уроках, а й в позаурочний час, виховувати вміння поводитись в колективі, спілкуватись з іншими людьми.

Розвивати пам’ять, увагу, уяву, усне мовлення, уміння синтезувати. 

Вид діяльності: ціннісно-орієнтаційний.

Форма проведення заходу: гра.

Орієнтовний вік дітей: 14 – 16 років.

Тривалість проведення заходу 45 хв.

Місце проведення: кабінет фізики.

Матеріально–технічне забезпечення: 3 доріжки: червону, жовту і зелену. На червоній доріжці відмічено 2 етапи, на жовтій – 3, на зеленій – 4, свердло, кусок металу, 2 куски льоду, 2 установки для проведення дослідів.

Особливості підготовки:

Гра складається з 3 турів, в яких приймають участь по 3 гравці в кожному турі. Для проведення гри необхідно підготувати: 27 орденів (своєрідний заохочувальний знак, виготовлений з картону і розфарбований. Він видається учасникам за кожну правильну відповідь). 27 завдань (на кожний тур по 9; завдання підбираю так, щоб в них ввійшов історичний матеріал, якісні та експериментальні задачі). Жюрі ( склад: студенти, учитель фізики, лаборант кабінету фізики ).

План

1.  Перший тур.

2.  Другий тур.

3.  Третій тур.

Правила гри:

·  На червоній доріжці можна помилятися тільки один раз, на жовтій – 2 рази, на зеленій – 3.

·  На кожному етапі гравців чекають питання. За кожну правильну відповідь учасник отримує орден і переводиться на наступний етап.

·  Як тільки гравець проходить всі етапи доріжки, він стає учасником фіналу. Якщо ж він не в змозі відповісти на питання, то зі штрафним балом залишається на цьому ж етапі. А “його” питання задають болільникам (іншим учням класу).

·  Учасник, який не відповів на червоній доріжці на 2 питання, на жовтій – 3, на зеленій – 4, сходить з доріжки і приєднується до болільників.

·  Якщо всі учасники зійшли з доріжки або один переміг, то ті питання, що залишились, пропонують болільникам.

·  За кожну правильну відповідь болільник, як і учасник, отримує орден.

·  За кількістю зароблених орденів болільник також може прийняти участь у фінальній грі.

·  Вибір доріжки визначається в залежності від оцінки за домашнє завдання.

·  Перед проведенням гри проводиться заняття, на якому обговорюється головний за змістом матеріал.

Хід гри
Перший тур

Викликаю трьох учасників. Вони розігрують доріжки, для цього пред’являють домашнє завдання для перевірки журі. Хто отримав найбільший бал, той займає червону доріжку. Це найсильніший учень і тому йому пропонують складніші завдання в порівнянні з іншими гравцями. Остання (зелена) доріжка призначена для найслабшого учасника. Завдання даю, починаючи з гравця на зеленій доріжці.

Другий і третій тури проводяться по тому ж принципу, що й перший. Учні, які набрали найбільшу кількість орденів за всю гру і будуть переможцями гри.

Література

1.Хрестоматия по физике. 8-10кл./ Под ред. Б.И.Спасского. – М.:Просвещение,1982г.

2.Леонович А.А. Физический калейдоскоп (Приложение к журналу «Квант»). – М.:      Бюро квантум,1994г.

3.Орир Дж. Популярная физика. – М.: Мир,1964г.

4.Перельман Я.И. Занимательная физика. – М.: Наука,1991г.

5.Елементарный учебник физики/ Под ред. Г.С.Ландсберга. – М.:Наука,1985г.

Похожие материалы

Информация о работе