Досвід роботи вчителя математики Полтавської середньої школи № 27

Страницы работы

Содержание работы

Досвід

роботи вчителя математики

Полтавської середньої школи №27

Місник Інни Іванівни

В умовах розбудови системи освіти відповідно до Закону України “Про освіту”, Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”) вчителька математики Полтавської середньої школи №27 Місник І. І. в своїй педагогічній діяльності спирається на такі вихідні положення:

1.  Математична освіта повинна бути цілісною системою формування особистості.

2.  Навчання математики має ґрунтуватися на засадах гуманізації навчально-виховного процесу і гуманітаризації змісту, повинно мати розвиваючий характер і прикладну спрямованість.

В зв’язку з цим вчителька здійснює рівневі диференціацію на основі базового змісту математичної освіти. Це забезпечує розвиток інтелекту, алгоритмічної культури, математичної інтуїції, формує вміння і бажання вчитись і застосовувати свої знання для розв’язання практичних і прикладних задач. В організації навчального процесу надає пріоритет методам активного навчання і його сучасним технологіям, а саме:

-  технології проблемного навчання;

-  технології розвитку пізнавального інтересу у навчанні;

-  технології розвитку способів розумових дій.

Досвід вчительки математики Місник І.І. ґрунтується на:

-  рівномірному розподілі уваги між активними і пасивними учнями;

-  постійному контролі і корекції щодо роботи відстаючих, доборі індивідуальних питань адекватного рівня для відстаючих як засобу створення для них ситуацій успіху;

-  поступовому нарощуванні складності;

-  багаторазовому варіативному повторенні навчального матеріалу;

-  раціональному використанні часу.

Учителька доводить необхідність диференційованого підходу для досягнення оптимальних результатів в інтелектуальному розвитку школярів. Диференціації підлягає навчальний процес на всіх основних етапах уроку і має позитивний результат.

Місник Інна Іванівна надає великого значення узагальненню і систематизації знань учнів. Перевірка має нетрадиційну форму. Теоретичний матеріал учні повторюють за підручником і опорними схемами. При повторення раніше вивченого матеріалу вчителька використовує фронтальне опитування, тестові завдання, контрольні роботи. Найбільш підготовлені учні одержують завдання підвищеної складності, діти зі слабким розумовим потенціалом працюють під постійним контролем учителя. Це дає можливість за невеликий проміжок часу перевірити великий обсяг навчального матеріалу, створює умови для постійного зв’язку між вчителем і учнем.

Колективна робота над розв’язанням задач, дискусії, спільний пошук стимулюють розумову діяльність учнів. В процесі навчання математики значне місце посідає самостійна робота учнів під керівництвом учителя. Це самостійне розв’язання задач, робота з довідниками, програмоване навчання за допомогою програмованих посібників, самостійне вивчення учнями навчального матеріалу за підручниками, навчальними посібниками та науково-популярною літературою. Засвоєнню знань на уроці сприяють доречно використані вчителем ділові ігри, наочність.

Досвід Місник Інни Іванівни заслуговує на увагу і я, як майбутній учитель буду використовувати цього в своїй подальшій практичній діяльності.

Студент-практикант

фізико-математичного факультету групи МІ-43

Гальченко Дмитро Олександрович

Похожие материалы

Информация о работе