Карта вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду

Страницы работы

Содержание работы

Карта вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду

 
 

Ознайомлення з документацією по навчальній  та методичній роботи

 

Тема: індивідуалізація навчання

Завдання: з’ясувати яким чином і на яких етапах уроку здійснюється індивідуалізація

 

Під індивідуалізацією розуміють організацію навчального процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні відмінності учнів, рівень розвитку і здібності.

 

Програма вивчення досвіду:

  1. перегляд документації з методичної та навчальної роботи вчителя
  2. відвідування уроків вчителя
  3. бесіда з вчителем по обговоренню даного питання
  4. бесіда з іншими вчителями

 

18.11.03 – відвідування 2-го, 4-го  уроку вчителя

25.11.03 – перегляд методичної документації вчителя

27.11.03 – відвідування 5-го  уроку вчителя

2.12.03 – бесіда з вчителем

9.12.03 – відвідування 2-го уроку вчителя

10.12.03 – бесіда з іншими вчителями

12.12.03 – аналіз відвіданих уроків

 

Методи та прийоми, які використовує вчитель на уроках, майже нічим не відрізняються від стилю ведення уроків інших вчителів. Серед переваг особистісного стилю діяльності вчителя можна виділити такі:

·  врахування рівня засвоєних знань кожного учня;

·  використання при подачі нового матеріалу проблемного методу викладання;

·  формування в учнів творчого підходу до розв’язання різних практичних завдань.

 

У процесі дослідження використання вчителем індивідуального навчання на уроках був виявлений один недолік – деякі учні  виконують ті завдання, які не відповідають їхньому рівню знань

 

Основна ідея, яка прослідковується у навчальній та методичній роботі вчителя, полягає у тому, що навчання повинно здійснюватись засобами диференціального підходу, забезпечуватися шляхом організації навчального процесу, що базується на врахуванні індивідуальних особливостей учнів.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Педагогика
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
38 Kb
Скачали:
0