Лабораторная работа № 1, программирование линейных алгоритмов, страница 3

2.  У програмі обов'язково повинні бути стандартні елементи: головне меню, різноманітні
кнопки, рядки введення інформації, панелі та ін.