Лабораторная работа № 1, программирование линейных алгоритмов, страница 2

                  } else

                        if (begin == 1.2) {

                              array_y[i]=(a/begin)+Math.sqrt(Math.pow(begin,2)+1);

                        } else      array_y[i]=(a+b*begin) /

                  Math.sqrt(Math.pow(begin,2)+1);

                  array_x[i] = begin;

                  begin += step;

}

      }

      /* Работа с массивом и вывод результатов на экран*/

static void Support_Array(){

            double el_y_max,el_x_max,el_y_min,el_x_min,sum_el;   

            el_y_max = array_y[0];

            el_x_max = array_x[0];

            el_y_min = array_y[0];

            el_x_min = array_y[0];

            sum_el = 0;

            for(byte i = 1; i <= sum_steps-1; i++){

                  if (el_y_max <= array_y[i]) {

                        el_y_max = array_y[i];

                        el_x_max = array_x[i];       

                  }    

                  if (el_y_min >= array_y[i]) {

                        el_y_min = array_y[i];

                        el_x_min = array_x[i];       

                  }          

                  sum_el += array_y[i];

            }

            System.out.println("Max element form f(x) of X = "+el_x_max+

 " f(x) = "+el_y_max); 

            System.out.println("Min element form f(x) of X = "+el_x_min+

 " f(x) = "+el_y_min);

            System.out.println("Sum of all elements of array_f(x) = "+sum_el);

            System.out.println("Sum normal of all elements of array_f(x) = "

  +sum_el/sum_steps);

      }

/* Вывод массива на экран */

      static void Print_Array(){

            for (byte i = 0; i <= sum_steps-1; i++)

                  System.out.println(i+1+" - array_f(x) = "+array_y[i]);

      }

      public static void main(String args[]){

            Create_Array();

            Print_Array();

            Support_Array();

      }

}

Лабораторна робота № З Застосування спадкування класів.

Програмування Java-аплетів

1.  Скласти програму Java-аплет, що зображує у вікні аплету рисунок фігури відповідно до
варіанту та дозволяє користувачу управляти розміром, положенням та кутом повороту
фігури за допомогою клавіатури.

2.  Фігура повинна бути реалізованою, як група об'єктів, що є екземплярами класів-спадкоємців
одного з класів наведеної нижче ієрархії:

Класи цієї ієрархії знаходяться кожен у своїм файлі (файл повинен мати ім'я, що співпадає з іменем класу, що реалізований у ньому). (Можна створити свою власну ієрархію класів, але їх повинно бути не менше трьох)

Лабораторнаробота 4

Створенняінтерфейсівприкладнихпрограм черезвзаємодіюоб'єктівумовіJava(бібліотекаSwing)

1.  На основі класів ієрархії, наведеної (або створеної) у ЛР№3 (і у додатку) створити
програму (або аплет), що використовує засоби бібліотеки Swing, стандартної бібліотеки
створення графічного інтерфейсу для програм на мові Java.