Визначення внутрішніх зусиль та переміщень у статично визначних стрижневих системах, страница 2

Ділянка CD: Розрахункова схема.                              Визначаємо опорні реакції:

Побудова епюри поперечних сил.

 


Побудова епюри згинальних моментів.


Переходимо до елемента DE, додавши на розрахунковій схемі силу RC, але з протилежним напрямком.

Ділянка DE: Розрахункова схема.                              Визначаємо опорні реакції:

 


Побудова епюри поперечних сил.

 


Побудова епюри згинальних моментів.

 


Обчислимо максимальний згинальний момент, підставивши в рівняння згинальних моментів ділянки BG координату, в якій поперечна сила дорівнює нулю, тобто х =4м.


1.2.   Визначення внутрішніх зусиль в багатодисковій рамі

Розрахункова схема.

Поверхова схема.


 


1.2.1. Кінематичний аналіз

Визначаємо ступінь свободи системи

W= 3Д – 2Ш – Во = 3*3 – 2*2 – 5 = 0

Система є геометрично незмінною, бо перший диск жорстко затиснутий, а другий та третій - приєдну ються до нього за допомогою 3-х опорних стержнів кожний. Тому система статично визначна.

1.2.2. Визначення внутрішніх зусиль 


 


 


 


1.3.  Визначення внутрішніх зусиль в тришарнірній рамі

           

Розрахункова схема.

 


1.3.1. Кінематичний аналіз

W = 3 * 2 – 2 * 1 – 4  = 0.

Рама складається із трьох дисків (АС, СF, третій диск – нерухома основа), які з’єднані трьома

шарнірами (А, С, F) не розташованими на одній прямій. Тому рама геометрично незмінна та статично визначна.

1.3.2. Визначення внутрішніх зусиль           

 


 


 


1.4.   Визначення зусиль в стержнях заданого вузла ферми

Розрахункова схема ферми:

Статична перевірка вузла ферми


 


1.4.1. Кінематичний аналіз.

W = 2В – C – Вo = 2*12 – 21 – 3 = 0.

Так, як структура ферми гратчаста трикутної форми то ферма геометрично незмінна, а так як W=0, то вона статично визначна.

1.4.2. Визначаємо опорні реакції.


Визначаємо зусилля в стержнях вузла 8. Для цього використаємо спосіб вирізання

  

 


Визначаємо зусилля в стержнях вузла 1. Для цього використаємо спосіб перерізів

(перерізи  1-1, 2–2,  вказані на розрахунковій схемі ферми).

 


 


Для визначення відстані c і b розглядаємо трикутнички, які подані нижче

За теоремою Піфагора знайдемо гіпотенузи таких трикутників 481 та В81. Відповідно довжина стержня 1-4                                    та відстань від 1 до В


Розглянемо трикутники 481 та ВК4 вони подібні (за рівними трьома кутами), з подібності трикутників слідує що 1-4 відноситься до 4-В, як 1-8 до ВК, тому

Розглянемо трикутник 1Е4 та 4ЕВ знайдемо спочатку відстань ЕВ а потім за теоремою Піфагора b

 Розрізаємо ферму перерізом 2, і розглядаємо праву відсічену частину.                 

Зробимо перевірку вузла 1 на рівновагу, щоб впевнитися, що наші обрахунки вірні

 частина друга

 


Побудова ліній впливу зусиль в балці,

рамах та фермі з визначенням

в балці зусиль від постійного

та тимчасового навантаження


2.1. Побудова ліній впливу в багатодисковій балці.

 


Схема одиничного завантаження


2.1.1. Визначаємо екстремальні значення (R, M, Q) для  балки від постійного

          і рухомого навантаження.   

                             2м   2,4 м 2м

                                                                                          F3 = 50кН ;      

F3

 

F3

 

F4

 

F3

 
                                                                                          F4 = 40кН ;

Для поперечна сила Q4: Нехай рухоме навантаження знаходиться в заданому положенні, відкладаємо вектори усіх сил в масштабі по лінії АD, проводимо лінію від кінця додатної частини лінії впливу трикутної форми (т. В) до кінця векторів всіх сил (т. D). Потім проводимо з точки С (яка знаходиться під вершиною трикутника) лінію СЕ паралельну лінії BD. Точка Е потрапила на сили F3, отже припустимо, що вона і є критичною. Перевіримо умови нерівностей, згідно яких. Перевіримо правильність знаходження

 


Умова виконується, критичною буде сила  F2, яка знаходиться над вершиною трикутника. Підраховуємо максимальне значення реакції.

де:  Qп- постійне навантаження,

         - максимальне рухоме навантаження

Максимальний дорівнює нулю (лінія впливу рівна нулю), аналітично згинальний момент теж рівний нулю.

Максимальне значення реакції R буде дорівнювати:   

 - за допомогою лінії впливу

 - згідно аналітичних розрахунків у 1-ій частині