Мережні протоколи Windows NT. Команди Windows NT для роботи в мережі. Корисні команди для роботи в мережі, страница 3

Вибір визначеного порядку прив'язки оптимізує використання мережі системою. Наприклад, якщо у вашій мережі встановлені протоколи TCP/IP і NetBEUI, а більшість мережних пристроїв використовують TCP/IP, то на робочих станціях варто спочатку вибрати прив'язку TCP/IP, а потім NetBEUI. Іншими словами, найбільше часто використовуваний протокол повинний прив'язуватися раніш інших - це підвищує швидкодію мережних з'єднань. Оскільки сервер використовує той протокол, що посилається йому з робочої станції, порядок прив'язки варто змінювати тільки на робочих станціях. На швидкодію мережі впливає порядок прив'язки протоколів на робочих станціях, але не на серверах.

3. Команди Windows NT для роботи в мережі (Скорочений огляд)

Команда NET ACCOUNTS

Команда NET ACCOUNTS використовується для підтримки бази даних облікових записів користувача. Вона може змінити вимоги до пароля і реєстрації входу для всіх облікових записів користувача. Якщо ця команда вводиться без опцій, то відображаються поточні установки для пароля, обмеження на реєстрацію і доменну інформацію для зареєстрованого облікового запису.

Команда NET CONFIG SERVER

Ця команда використовується для відображення або установок служб сервера. Команда використовується тільки для того сервера, на якому вона виконується.

Для конфігурування сервера користувач повинний бути підключений до системи як член адміністративної групи.

Команда NET CONFIG WORKSTATION

Ця команда відображає зміни установок для служби Workstation.

Команда NET CONTINUE

Команда NET CONTINUE активізує службу Windows NT, виконання якої зупинено командою NET PAUSE.

Команда NET FILE

Ця команда використовується для перерахування ID-номерів файлів, для закриття спільно використовуваних файлів і для видалення блокувань файла. При використанні без опцій команда NET FILE перераховує відкриті на сервері файли разом із їхніми ID-номерами, іменами шляхів доступу, іменами користувачів і числом блокувань.

Команда NET GROUP

Ця команда добавляє, відображає або змінює загальні групи на сервері. Для відображення імен груп на сервері необхідно ввести команду NET GROUP, без параметрів.

Команда NET HELP

Ця команда використовується для відображення довідкової системи, що перераховує опції, доступні для будь-якої команди NET.

Команда NET HELPMSG

Команда NET HELPMSG відображає пояснення мережних повідомлень Windows NT, включаючи помилки, попередження і сигнали тривоги. Ввести NET HELPMSG і чотирицифровий номер помилки Windows NT. Хоча повідомлення про мережні помилки включають слово NET (наприклад, NET1234), необов'язково включати його в параметр повідомлення #.

Команда NET LOCALGROUP

Ця команда використовується для зміни локальних груп на комп'ютерах.

Команда NET SESSION

Команда NET SESSION перераховує або перериває сеанси зв'язку між комп'ютером користувача й інших комп'ютерів у мережі. При використанні без опцій команда NET SESSION відображає інформацію про всі сеанси зв'язку, виконуваних комп'ютером, що проглядається в дійсний час.

Команда NET SHARE

Команда NET SHARE використовується для того, щоб відкрити доступ до ресурсів серверу. Варто використовувати цю команду без опцій для перерахування інформації про всі ресурси спільного доступу на комп'ютері. Для кожного загального ресурсу Windows NT повідомляє ім'я (імена)

Команда NET START

Команда NET START використовується для запуску служб, які не були запущені або були зупинені командою NET STOP. Ввести команду NET START без опцій для перерахування працюючих служб.

Команда NET START також може запускати служби мережі, не передбачені Windows NT.

Команда NET STATISTICS відображає протокол статистичних даних для локальних служб Workstation або Server. При використанні без параметрів команда NET STATISTICS відображає служби, для яких є статистичні дані.

Команда NET STOP зупиняє роботу служб Windows NT.

Команда NET TIME використовується для синхронізації годин одного комп'ютера з годинами ін. або домена. Ця команда також може використовуватися для відображення часу комп'ютера або домена.

Команда NET USE

За допомогою цієї команди комп'ютера, або приєднується до спільно використовуваного ресурсу або відключається. Команда NET USE без опцій містить канали зв'язку комп'ютера.

Команда NET USER дозволяє створювати і змінювати облікові записи користувача

При використанні без ключів вона перераховує облікові записи користувачів для даного комп'ютера інформація про обліковий запис користувача зберігається в базі даних

облікових записів користувачів.

Список всіх підключень до комп'ютера.

netstat –a

Ethernet адрес мережевої карти.

ipconfig /all

 3. КориснікомандиізResourceКit дляроботивмережі NT.