Мережні протоколи Windows NT. Команди Windows NT для роботи в мережі. Корисні команди для роботи в мережі, страница 4

Команди

Значення

DELPROF.EXE

Утиліта для знищення профілів користувачів

FLOPLOCK.EXE

Блокування драйвера флопі дисковода - утиліта, використовувана з командного рядка або служба, що обмежують доступ до дисководів для гнучких дисків

IFMEMBER.EXE

Утиліта, використовується з командного рядка, перевіряє,  чи є поточний користувач членом визначеної групи

KILL.EXE

Утиліта для знищення задач – утиліта, використовувана з командного рядка, служить для закінчення (знищення) однієї або більше задач, або процесів

NETCLIP.EXE

Віддалений перегляд буфера обміну

NETSVC.EXE

Command-line Service Controller - утиліта, використовується з командного рядка, дистанційно запускає і зупиняє сервіси, запитує їхній стан

NETWATCH.EXE

Спостерігач Мережі - "Windows"-заснований інструмент, показує підключення до спільно використовуваних директорій

PVIEWER.EXE

Перегляд процесів - "Windows"-заснований інструмент, показує процеси, запущені в системі і дозволяє закінчувати процеси і збільшувати їхній пріоритет

RCMD.EXE

Remote Command Service – дистанційно управляє і виконує програми командного рядка, програми клієнти (користувача?). Використовується з RCMDSVC.EXE

Remote Access Manager

Адміністратор віддаленого доступу

Remote Console

Віддалений термінал

Remote Kill

Віддалене знищення завдань

REMOTE.EXE

Віддалений командний рядок - утиліта, використовується із командного рядка, виконує програми з командного рядка на віддалених комп'ютерах

RMTSHARE.EXE

Remote Share - утиліта, використовувана з командного рядка, дозволяє віддалено встановлювати або видаляти "спільний доступ" (shares) і може давати і видаляти ACLs на усі "shares"

SHUTDOWN.EXE і SHUTGUI.EXE

Віддалене вимикання системи - утиліта, використовувана з командного рядка і GUI утиліта, дистанційно виключає станцію

SLEEP.EXE

Для пакетних файлів - утиліта, використовується з командного рядка, чекає визначену кількість часу. Корисна в пакетних файлах

SNMPMON.EXE

SNMP Монітор

SNMPUTIL.EXE

SNMP Браузер

SOON.EXE

Планувальник Команд -"близького виконання"

TELNETD.EXE

Telnet Server Beta

TLIST.EXE

Перегляд списку задач

USRTOGRP.EXE

Додавання користувачів у групи - утиліта, використовується з командного рядка, добавляє користувачів до локальних або глобальних груп із зазначеного користувачем текстового файла

WINAT.EXE

Планувальник команд (Шедулер)

WNTIPCFG.EXE

Графічна утиліта IPConfig

Зміна дозволів на "спільно використовувані ресурси" із командного рядка.

Використовуйте утиліту RMTSHARE. EXE із Resource Кit.

rmtshare \\<ім'я серверу>\<ресурс> /grant <ім'я користувача>:<permission>, наприклад:

rmtshare \\kukaracha\movies /grant vasia:f

Припустимі дозволи:

¨  f - повний доступ

¨  r - тільки читання

¨  c - зміна

¨  n - немає доступу

Для скасування доступу введіть:

rmtshare \\<ім'я серверу>\<ресурс> /grant <ім'я користувача>, наприклад:

rmtshare \\kukaracha\movies /grant vasia

Це видалить доступ для vasia до спільно використовуваних ресурсів. Для перегляду дозволів уведіть:

rmtshare \\<ім'я серверу>\<ресурс> /користувач, наприклад

rmtshare \\kukaracha\movies /vasia

RMTSHARE. EXE дозволяє, так само створювати і видаляти "спільно використовувані ресурси", для довідки введіть rmtshare /?.

Створення спільно використовуваних ресурсів на іншому комп'ютері через мережу.

Використовуйте утиліту RMTSHARE. EXE із Resources Kit:

rmtshare \\<ім'я_комп'ютера>\"<ім'я_створюваного_ресурсу>"="<path>" /remark="<опис ресурсу>" наприклад rmtshare \\kukarachamain\miscfiles=d:\files\misc /remark="General files"

Якщо в найменуваннях ресурсів, файлів присутні пробіли, то необхідно використовувати лапки, наприклад:

rmtshare \\kukarachamain\"misc files"="d:\my files\misc" /remark="With space share"

Як віддалено отримати ім'я користувача, що працює на комп'ютері?

Використовуйте команду NBTSTAT:

nbtstat -a <ім'я комп'ютера> наприклад nbtstat -a pdc

Відповідь буде в наступному виді:

NetBIOS Remote Machine Name Table

Name Type Status

PDC <00> UNIQUE Registered

PDC <20> UNIQUE Registered

KUKARACHA <00> GROUP Registered

KUKARACHA <1C> GROUP Registered

KUKARACHA <1B> UNIQUE Registered

KUKARACHA <1E> GROUP Registered

PDC <03> UNIQUE Registered

VASIA <03> UNIQUE Registered

KUKARACHA <1D> UNIQUE Registered

INet~Services <1C> GROUP Registered

..__MSBROWSE__.<01> GROUP Registered

IS~PDC.........<00> UNIQUE Registered

MAC Address = 00-A0-24-B8-11-F3

Ім'я користувача - <03>.

Якщо знаєте тільки IP адреса, то введіть наступне:

nbtstat -A <IP address> наприклад nbtstat -A 10.23.23.12

Результат буде в такому ж виді (див. вище). Врахуйте, що треба вводити A, а не a.

Вимикання декількох комп'ютерів (віддалене).

Можна використовувати утиліту shutdown.exe із Resource Кit і . bat файл:

rem Batch file для вимикання локальних комп'ютерів і PDC, BDC

shutdown \\pdc /t:2/y /c це виключає комп'ютер з ім'ям PDC через 2 секунди (повторіть з використанням імен інших комп'ютерів)

shutdown \\bdc /t:2/y /c це виключає комп'ютер з ім'ям BDC через 2 секунди

shutdown /l /y /c /t:5 це виключає локальну машину через 5 секунд

Закриття всіх мережних з'єднань/сесій.

net session /delete