Розрахунок вартості фірми за методом дисконтування грошових потоків. Розрахунок цінової межі реалізації і найвигідніших сполучень ціни й обсягів реалізації

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Практичні завдання

Завдання 1

Вам як менеджеру необхідно вирішити, якому з трьох наявних варіантів максимізації вартості фірми віддати перевагу. У наведеній таблиці показано прибуток на кінець року за кожним з варіантів (у тис. грн.). Процентна ставка за цей період не зміниться й дорівнюватиме 8 %.

Таблиця 1.1 – Вихідні данні до задачі 1

Варіант

Прибуток (1 рік)

Прибуток (2 рік)

Прибуток (3 рік)

А

70

80

90

Б

50

90

100

В

30

90

115

Рішення

Розрахунок вартості фірми за методом дисконтування грошових потоків проводиться за формулою:

PV = ΣCFi+/- / (1+r)n = CFi+/- де PV – теперішня вартість об’єкта оцінки;

CFi+/-  - щорічні майбутні грошові потоки ( відпливи та припливи);

r – ставка дисконтування;

n – чинник часу.

За схожою технологією визначається вартість методом капіталізації грошових потоків:

PVкап = CF+ / K

де PVкап  — теперішня вартість об'єкта розрахована методом капіталізації доходу;

CF+ — грошовий потік щорічного доходу;

К — коефіцієнт капіталізації.

Наведені вище два методи вважаються найпоширенішими у господарській практиці. Інколи метод дисконтування грошових потоків називають непрямою капіталізацією, а метод капіталізації грошових потоків — прямою.

Таким чином, із наявних варіантів максимізації вартості фірми віддати перевагу необхідно варіанту А, у зв’язку з тим, що теперішнє значення прибутку отриманого саме в цей спосіб є максимальним.

Завдання 2

Фірма вважає свій прибуток максимальним, коли продукт має собівартість не дорожчу за 38 грн. Використання кожної із зазначених нижче альтернативних технологій забезпечує випуск необхідного обсягу продукції.

Таблиця 1.2 – Вихідні данні до задачі 2

Чинник виробництва

Ціна за один., грн.

Технології (одиниці ресурсів)

№1

№2

№3

Підприємництво

5

6

3

5

Праця

3

10

3

4

Земля

2

3

2

6

Капітал

2

2

5

8

Необхідно провести розрахунки й відповісти на такі запитання:

1. Якій технології віддасть перевагу фірма? Чому? За якої технології виробництво буде прибутковим, а за якої — збитковим?

2. На фірмі створено нову технологію виготовлення продукт, що використовує одну одиницю підприємницької здібності, дві одиниці праці, три одиниці землі і шість одиниць капіталу (ціни на ресурси залишаються незмінними). Чи віддасть перевагу фірма новій технології?

3. Можлива ситуація, коли збільшується пропозиція робочої сили і ціна праці зменшується в два рази, а також зменшується пропозиція капіталу і він дорожчає в півтора рази. Якій технології тепер фірма віддасть перевагу (за старих цін на підприємницькі здібності і землю)?

Обґрунтуйте розрахунками ваші висновки.     

Рішення

1. Розрахуємо сукупні витрати з виробництва продукції окремо по кожній з технологій за формулою:

технологіяn = ΣЦ*Од,

Технологія1 = 5*6+3*10+2*3+2*2 = 70 грн.

Технологія2 = 5*3+3*3+2*2+2*5 = 38 грн.

Технологія3 = 5*5+3*4+2*6+2*8=65 грн.

Эдиним прийнятним технологічним варіантом є технологія № 2. При застосуванні для виробництва технологій № 1 та № 3 фірма зазнає збитків.

2. Собівартість продукції за нової технології виробництва буде наступною:

Технологія (нова) = 5*1+3*2+2*3+2*6 = 29 грн.

Підприємство перейде на нову технологію.

3. Якщо виникає ситуація, коли збільшується пропозиція робочої сили і ціна праці зменшується в два рази, то вона буде дорівнювати 3/2=1,5 грн., а також зменшується пропозиція капіталу і він дорожчає в півтора рази і буде коштувати 2*1,5=3 грн., собівартість складе:

Таблиця 1.3 – Вихідні данні до задачі 2

Чинник виробництва

Ціна за один., грн.

Технології (одиниці ресурсів)

№1

№2

№3

Підприємництво

5

6

3

5

Праця

1,5

10

3

4

Земля

2

3

2

6

Капітал

3

2

5

8

Технологія1 = 5*6+1,5*10+2*3+3*2 = 57 грн.

Технологія2 = 5*3+1,5*3+2*2+3*5 = 38,5 грн.

Технологія3 = 5*5+1,5*4+2*6+3*8=67 грн.

Технологія (нова) = 5*1+1,5*2+2*3+3*6 = 32 грн.

Фірма віддасть перевагу новій технології виробництва, у зв’язку з тим, що собівартість при цьому не перевищує граничного значення.

Завдання 3

Фірма «Дельта», що розробляє програмне забезпечення, одержала цього року прибутку 10 млн. грн.

Припустімо, що темпи приросту прибутку і процентні ставки є постійними і що ця фірма займатиметься бізнесом невизначено тривалий час. Обчистіть вартість фірми «Дельта» за таких показників: процентна ставка - 10%,  темпи приросту прибутку - 4 % на рік;

процентна ставка - 10%, темпи приросту прибутку - 0 % на рік; процентна ставка - 10 %, темпи зменшення прибутку - 4 % на рік; процентна ставка -10 %, темпи приросту прибутку - 12 % на рік.

Рішення

При рішенні цього завдання також необхідно використати дохідний підхід оцінки бізнесу, котрий полягає в капіталізації чистого доходу. При цьому норма капіталізації – це спрощений варіант коефіцієнта дисконтування. Основною формулою цього методу є:

V = I/R, де V –вартість бизнесу;

I – чистий дохід;

R – норма прибутковості (доходу).

Темпи приросту прибутку - 4 % на рік означає, що кожного наступного року прибуток буде збільшуватися на 4% по відношенню до прибутку попереднього року і складе 10*1,04 = 10,4 млн. грн. Таким чином, прибуток по роках має вигляд:

1-й рік: 10 млн. грн.

2-й рік: 10,4 млн. грн.

3-й рік: 10,4 млн. грн.

4-й рік: 10,4 – 10,4*0,04=9,98 млн. грн.

5-й рік: 9,98 + 9,98*0,12 = 11,18 млн. грн.

Вартість фірми буде дорівнювати:

Таким чином, за визначений період бізнес оцінюється

Похожие материалы

Информация о работе