Захист населення шляхом евакуації, порядок проведення евакуації

Страницы работы

Фрагмент текста работы

«Захист населення шляхом евакуації, порядок проведення евакуації»

Керівник заняття –

Навчальна мета:

Ознайомити слухачів з порядком проведення евакуації та правилами поведінки під час її проведення

Навчальні питання:

1 питання Мета та порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове виведення населення із зони загрози життю та здоров’ю 2 питання Обов’язки та правила поведінки населення під час евакуації 3 питання Особливості евакуації комбінованим способом. Збірний евакопункт та порядок його роботи

Список використаних джерел:

● Кодекс Цивільного захисту України ● Постанова КМУ від 30.10.2013р. № 841 «Про затвердження Положення по порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення НС техногенного та природного характеру» ● Постанова КМУ від 26.06.2013р. № 443 « Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ» ● Постанова КМУ від 26.06.2013р. № 444 "Порядок здійснення навчання населення діям у НС" ● Наказ МНС від 07.09.2004р. № 44 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо планування і проведення евакуації населення" ● Наказ МНС від 07.09.2010р. № 761 "Методичні рекомендації  з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій ● Розпорядження Миколаївської ОДА від 2003р. № 83 «Про порядок здійснення евакозаходів»

Мета та порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове виведення населення із зони загрози життю та здоров’ю

Евакуація - організоване вивезення (виведення) населення із зон можливого впливу наслідків надзвичайної ситуації або надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру і розміщення його поза зонами дії вражаючих факторів джерел надзвичайної ситуації у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення, а також заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення.

Практичні евакуаційні заходи здійснюються в разі:

- загальної аварії на атомній електростанції;

- всіх видів аварій з НХР, наслідки яких загрожують життю і здоров'ю людей, що проживають у зоні можливого ураження;

- загрози катастрофічного затоплення місцевості;

- масових лісових і торфових пожеж, що загрожують населеним пунктам;

- катастрофічних землетрусів та інших геофізичних та гідро-метеоявищ з тяжкими наслідками;

- із районів бойових дій.

Кодекс ЦЗ України ст 33

15. У невідкладних випадках, зокрема у разі безпосередньої загрози життю та здоров’ю населення, рішення про проведення екстреної евакуації населення приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а за його відсутності — керівник аварійно-рятувальної служби, який першим прибув у зону надзвичайної ситуації та має повноваження для прийняття таких рішень.

6. Обов'язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення загрози: 1) аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; 2) катастрофічного затоплення місцевості; 3) масових лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 4) збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, які визначаються Міністерством оборони України на особливий період).

7. Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення із зон: 1) можливого радіоактивного та хімічного забруднення; 2) катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд.

8. Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які за віком чи станом здоров'я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров'я, а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб. Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій населення за рішенням органів і посадових осіб, зазначених у частині четвертій цієї статті.

6. Для проведення загальної евакуації населення залучаються наявні транспортні засоби відповідної адміністративної території, а в разі виникнення безпосередньої загрози життю або здоров’ю населення — додатково транспортні засоби суб’єктів господарювання та громадян.

Часткова евакуація

АБО

7. Часткова евакуація населення проводиться з використанням транспортних засобів, що експлуатуються згідно з графіком роботи.

Евакуація матеріальних і культурних цінностей:

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за наявності часу на її проведення

● перелік; ● обсяги; ● черговість проведення евакуації

9. Проведення евакуації забезпечується шляхом: 1) утворення регіональних, місцевих та об'єктових органів з евакуації; 2) планування евакуації; 3) визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та майна; 4) організації оповіщення керівників суб'єктів господарювання і населення про початок евакуації; 5) організації управління евакуацією; 6) життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного розміщення; 7) навчання населення діям під час проведення евакуації.

Тимчасові органи евакуації:

відповідають за планування евакуації на відповідному рівні, підготовку

Похожие материалы

Информация о работе