Сховища цивільної оборони. Класифікація сховищ на класи за ступенем дії повітряної ударної хвилі

Страницы работы

Фрагмент текста работы

СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

 
СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Надпись: КЛАСИФІКАЦІЯ СХОВИЩ НА КЛАСИ ЗА СТУПЕНЕМ ДІЇ ПОВІТРЯНОЇ УДАРНОЇ ХВИЛІ

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Захисні споруди цивільної оборони - це споруди, які призначені для захисту людей від дії факторів ураження НС техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру. Захисні споруди за своїми захисними властивостями діляться на сховища і протирадіаційні укриття.

СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Сховища ЦО – це споруди, які забезпечують комплексний захист укритих людей від дії факторів ураження надзвичайних ситуацій. Сховища, які знаходя-ться в зонах можливого виникнення масових пожеж і в зонах можливого осередку СДОР, забезпечують також захист укритих людей від високих температур, отруєння продуктами горіння і ураження СДОР.

Сховища повинні забезпечувати можливість безперервного перебування в них  лю-дей на протязі двох діб. За ступенем захисту від дії хвилі удару ядерного або іншого вибуху сховища розділяються на класи.

Клас  сховища

1

11

111

У

Розрахункове навантаження – надмірний тиск хвилі удару на поверхні  землі  в районі споруди, кгс / кв. см

5

3

2

1

0.5

НОРМАТИВНИЙ КЛАС СХОВИЩ

 

Нормативний клас сховищ залежить від групи міста по ЦО, категорії суб’єкта господарювання по ЦО і місця розташування. При цьому радіус збору укривання людей приймається у разі забудови території одноповерховими будинками 500 м, а багатоповерховими будинками – 400 м.

Місце розташування сховищ

Клас

сховища

Група міста і категорія об’єкту по ЦО

Місце зведення сховища

Міста  особливої  важливості і першої категорії  по  ЦО

В  межах  проектної  забудови міста

11

В смузі 5 км від межі проектної забудови міста

Міста другої і третьої груп по ЦО; об’єкти особливої важливості і першої  категорії по ЦО, які розта-шовані за межами категорійних міст

В  межах  проектної  забудови міста

111

В смузі 5 км від межі проектної забудови міста

СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

 
СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ ВБУДОВАНОГО СХОВИЩА (ВАРІАНТ)

 

За умовами зведення сховища можуть бути, які завчасно зводяться в мирний час або швидко будуються з введенням повної готовності цивільної оборони.

Сховища ЦО, які завчасно будуються в мирний час, проектуються, як правило, вбудованими в підвальні поверхи споруд і будинків. При неможливості створення вбудованих сховищ, допускається будівництво сховищ, які розташовані окремо.

В мирний час сховища повинні використовуватися для потреб народного господар-ства і обслуговування населення. Місткість сховищ по типовим проектам складає: 100, 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1200, 1500, 1800 і більше чоловік.

      Об’ємно-планувальне рішення. Приміщення сховища розділяються на основні (приміщення для укривання людей, тамбури-шлюзи, тамбури) і допоміжні (приміщен-ня для розміщення обладнання систем фільтровентиляції, електрозабезпечення, водо-забезпечення і каналізації). В сховищах передбачаються захисні входи і виходи.

7       7                           9                                    10                                       1    

5                                    8

13        13         12           11      

                                                                                                                                                          1

1

2                                 ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

4

3 

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1-тамбури і шлюзи;  2- приміщення фільтровентиляційних установок; 

3- дизельна; 4- підсобні виробничі приміщення (приміщення для укривання людей); 5- чоловічий гардероб робочого одягу; 6-передня душової; 7-чоловіча душова;  8- чоловічий гардероб домашнього одягу;  9- чоловічий туалет; 

10- жіночий туалет; 11-жіночий гардероб робочого і домашнього одягу;

12- передня душової; 13- жіноча душова

СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

 
СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ  РІШЕННЯ  ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОГО СХОВИЩА  (ВАРІАНТ)

 
      Норма площі полу основних приміщень для одної людини складає не менше 0,4-0,5 м2, а використання сховищ в мирний час для виробничих потреб повинно складати не більш 40% загальної площі сховища. Об’єм приміщень на одну людину повинний бути не менш як 1,5 м3.  

Приміщення для укриття людей оборудуються нарами для сидіння розміром 0,45х0,45  м,  для лежання 0,55х 1,8 м – на одну людину, ширина проходу між нарами повинна бути 0,7-0,85 м, а ширина прохідного проходу в сховищі повинна мати нас-тупні розміри  0,9-1,2 м.

Розміри приміщення для фільтровентиляційного обладнання визначається його габаритами і площею необхідною для його обслуговування.

1                                 2     

3

                                        ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

                                                                 4

                                                                                                                    3

7                  8                                                       1

5                                                                2

6                                               8    

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1-нахилені входи; 2- передні тамбури; 3- тамбури; 4- приміщення для укриття

людей; 5-туалети;  6 - насосна фекальних вод;  7 - вентиляційна камера;

8 - камери забору повітря

Дизельна електростанція розташовується у зовнішньої стіни сховища і відді-ляється від інших приміщень не горючою стіною з величиною вогнестійкості, яка дорівнює 1 часу. Вхід в ДЕС з сховища обладнується тамбуром з двома герметичними дверима, що відкриваються в сторону сховища.

Санітарні вузли: для чоловіків – 1 очко і 1 пісуар на 150 чол.; для жінок – 1 очко. на 75 чол.; один умивальник на кожні 200 чол., але не менше одного на санітарний вузол.

СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

 
СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

ТОВЩИНА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОГО ШАРУ (В СМ)

 
      Конструктивні рішення. Основними конструктивними елементами сховищ є: ого-роджуючі

Похожие материалы

Информация о работе